Mitä toimia on toteutettava uuden elintarviketuotteen oikeutetulle markkinoille saattamiselle?

Yhdysvaltain terveys- ja terveysministeriön elintarvike- ja lääkevirasto vastaa elintarvikkeiden, huumeiden, kosmetiikan ja lääkinnällisten laitteiden sääntelystä ja varmistaa, että ne noudattavat liittovaltion turvallisuusnormeja ja ovat turvallisia yleiseen käyttöön tai kulutukseen. FDA: n elintarviketurvallisuuslainsäädännön mukaan kotimaisten ja kansainvälisten elintarviketoimittajien on noudatettava liittovaltion mainonta- ja turvallisuusmääräyksiä ennen kuin yritykset voivat tehdä ne julkiseen kulutukseen. Elintarvikemarkkinointiin sovelletaan myös Yhdysvaltain maatalousministeriön asetuksia.

Yleiskatsaus

FDA ei säännellä elintarvikkeiden, kosmetiikan, lääkinnällisten laitteiden tai lääkkeiden mainostandardeja. FDA: n tehtävänä on varmistaa, että elintarvikkeet täyttävät liittovaltion lainsäädännön mukaiset vähimmäisvaatimukset. Federal Trade Commission on hallitus, joka säätelee elintarvikealan yritysten mainostandardeja. Elintarvikekauppiaiden on noudatettava FTC: n petollisia ja petollisia sääntöjä, jotka kieltävät petolliset mainokset. Alkoholin, tupakan, ampuma-aseiden ja räjähteiden työvaliokunta säätelee oikeusministeriön mainonnasta ja merkinnöistä. Yritykset, jotka markkinoivat uusia elintarvikkeita, voivat pysyä ajan tasalla liittovaltion elintarvikelainsäädännöstä tarkistamalla "Federal Register". Federal Food, Drug ja Cosmetic Act sisältää liittovaltion elintarvikelainsäädännön, jota sovelletaan kotimaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin. Laki on jaettu osioihin ja se on kodifioitu liittovaltion säännöstön osastossa 21. Liittovaltion säännöstön 21 osaston 1–199 osassa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset uusille elintarvikkeille.

Elintarvike- ja huumeasetukset

Ennen kuin maahantuojat tai kotimaiset valmistajat voivat markkinoida tuotteitaan julkiseen käyttöön interstate-kaupassa, niiden on ensin poistettava tuotteet FDA: lla. Yksittäisten aineiden ja lisäaineiden on täytettävä FDA: n elintarvikelisäaineita koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka perustuvat hyväksyttyihin tieteellisiin tietoihin. Myyjät voivat myydä vähähappisia säilykkeitä tai pakattuja elintarvikkeita, jos ne täyttävät FDA: n bakteerikäsittelyvaatimukset, ja vasta sen jälkeen, kun he ovat toimittaneet yksityiskohtaiset bakteerien ehkäisyn suunnitelmansa. FDA: n rekisteröinnin jälkeen elintarviketuotantoon kohdistuu pistokokeita tai ajoitettuja tarkastuksia. FDA tarjoaa pienyrityksille edustajia auttamaan yrityksiä noudattamaan elintarvikelainsäädäntöä. Lisäksi yritykset, joilla on erityisiä kysymyksiä liittovaltion markkinointistandardeista, voivat ottaa yhteyttä FDA: n ulkosuhteiden toimistoon.

Siipikarja ja liha

Yhdysvaltain maatalousministeriö on vastuussa perinteisten siipikarjan ja lihatuotteiden merkinnöistä ja turvallisuusstandardeista. FDA: n tehtävänä on kuitenkin säätää tavanomaisista liha- ja siipikarjatuotteista, kuten häränlihasta ja käärmeenlihasta. Mahdollisten elintarvikkeiden myyjien, jotka markkinoivat lihaa tai siipikarjatuotteita, on tarkistettava molempien virastojen kanssa, että ne noudattavat liha- ja siipikarjatuotteita koskevia liittovaltion määräyksiä. Vuoden 2002 kansanterveys- ja bioterrorismin torjuntavalmiutta koskevan lain mukaan uusia tuotteita myyvien elintarvikealan toimittajien on rekisteröitävä laitokset FDA: han ennen kuin he voivat myydä tuotteitaan laillisesti. Laissa edellytetään, että kotimaiset laitokset rekisteröivät liiketoimintansa FDA: lle, jos he pitävät, valmistavat tai käsittelevät elintarvikkeitaan paikan päällä.

Elintarviketurvallisuuden uudistamislaki

4. tammikuuta 2011 kongressi otti käyttöön elintarviketurvallisuuden uudistamislain. FDA vastaa elintarviketurvallisuuden nykyaikaistamista koskevan lain hallinnoinnista pyrittäessä vähentämään elintarvikeperäisten sairauksien esiintyvyyttä. Uusien yritysten on noudatettava laissa säädettyjä kattavia tarkastus- ja turvallisuusvaatimuksia. Elintarvikkeiden vähittäismyymälät voivat markkinoida uusia elintarvikkeita vasta sen jälkeen, kun ne ovat toteuttaneet kirjallisia valvontasuunnitelmia, joilla minimoidaan elintarvikkeiden saastumisen mahdolliset riskit. Kansainvälisten tuojien on todistettava ja perusteltava, että niiden elintarviketoimittajat ovat toteuttaneet säädöksen mukaisia ​​ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Elintarvikkeiden, jotka virasto on luokitellut riskialttiiksi, on noudatettava korkeampia turvallisuusnormeja.

näkökohdat

Valtiot voivat vaatia yrityksiä noudattamaan lisäsääntöjä, joten mahdolliset elintarviketoimittajat ja valmistajat saavat asiantuntija-ohjeita. Pyydä neuvoja asianajajan kautta, jolla on lupa harjoittaa lakia omassa valtiossasi.