Mitkä prosessit käyttävät pakettikytkentää?

Pakettikytkentä on verkkolähetysmenetelmä, joka näkee pieninä lohkoina lähetetyt tiedot paketteina pikemminkin kuin jatkuvana virrana. Tietojen lähettäminen tällä tavalla auttaa parantamaan verkkojen luotettavuutta ja tehokkuutta verrattuna puhelintyyppiseen piirikytkentätekniikkaan. Tietäen, miten pakettikytkentä toimii ja milloin sitä käytetään, voi olla hyötyä yrityksen verkoston vianmäärityksessä.

Pakettikytkentäprosessi

Pakettikytkentäprosessin ensimmäinen vaihe on rikkoa lähetettävät tiedot lohkoiksi, joiden koko on noin muutama sata tavua. Jokaiselle paketille annetaan sitten kohde-IP-osoite ja lähetetään reitittimelle, joka on lähempänä kyseistä kohdetta, joka välittää datan toiseen reitittimeen ja niin edelleen. Lopulta paketit pääsevät määränpääreitittimeen, jossa ne välitetään oikeaan asiakkaaseen. Ne kootaan sitten uudelleen luettaviksi tiedoiksi.

Piirikytkentä

Piirikytkentä on merkittävä vaihtoehto pakettikytkentälle. Piirikytkennällä kaksi asiakasta jakavat oman linjan niin kauan kuin he tarvitsevat tietojen vaihtoa. Tämä mahdollistaa nopean tiedonsiirron, mutta tekee verkot haavoittuviksi, koska näiden kahden asiakkaan välisen yhteyden katkaiseminen lopettaa siirtoistunnon. Se vaikeuttaa myös verkkojen laajentamista, koska jokaiselle uudelle asiakkaalle on asennettava uusi, omistettu linja. Analoginen puhelinjärjestelmä on esimerkki piirikytkentätekniikasta.

data

Pakettikytkentä tapahtuu yleisimmin tietoverkoissa, mukaan lukien lähiverkot, WAN-verkot ja Internet. Se soveltuu hyvin tiedonsiirtoon, koska se mahdollistaa verkkojen sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin nopeasti. Jos esimerkiksi jokin verkon reitittimistä epäonnistuu, paketit voidaan reitittää automaattisesti uudelleen laitteen välttämiseksi. Se tekee myös skaalautuvia tietoverkkoja, koska se mahdollistaa monien käyttäjien välittämät tiedot samanaikaisesti. Tämä on ristiriidassa piirikytkennän kanssa, jossa vain kaksi asiakasta voi kommunikoida tietyn linjan kautta kerralla.

Ääni

Voice over Internet Protocol (VoIP) -tekniikan kehittäminen tarkoittaa, että pakettikytkentää voidaan nyt käyttää sekä ääniliikenteen että datan lähettämiseen. Tällä voi olla suuria kustannushyötyjä yrityksille, sillä se tarkoittaa, että niiden ei tarvitse asentaa erillisiä pakettikytkentäisiä verkkoja puhelimensa datan ja piirikytkentäisten järjestelmien osalta. Pakettikytkentäisen teknologian käyttäminen puheliikenteeseen antaa myös monia pakettivälitteisen dataliikenteen näkymiä puhelinverkkoon nähden.