Mitä yrityksen on tehtävä voiton marginaalien maksimoimiseksi?

Voitto- marginaalit ovat määriä, joita yritykset ylittävät sen, mitä se maksaa tavaroiden tai palvelujen luomiseksi, kuten myytyjen tavaroiden kustannukset, tuotantokustannukset, varastokustannukset ja vastaavat kulut. Korkea voittomarginaali osoittaa liiketoiminnan hyvän kannattavuuden, vaikka hyvä marginaali vaihtelee toimialoittain. Monet yritykset, jotka haluavat vaikuttaa itsestään kannattavilta pitkällä aikavälillä, haluavat keskittyä voimakkaasti voittomarginaalien maksimointiin. Tähän prosessiin voidaan käyttää useita keskeisiä menetelmiä.

Tehokkuusstrategiat

Tehokkuusstrategiat pyrkivät muuttamaan tapaa, jolla yritykset todella tekevät tuotteitaan paremmin. Voitto- marginaali ei riipu pelkästään myyntituloista vaan siitä, kuinka kallista on tuottaa tavaroita. Tämä tarkoittaa, että jos yritys voi löytää halvempia tarvikkeita tai kustannustehokkaampaa tuotantotapaa, se voi nostaa voittomarginaalia. Siksi monet yritykset sijoittavat rahaa varastonhallintaan ja vähärasvaisiin valmistustekniikoihin.

Hinnoittelustrategiat

Hinnoittelustrategiat suuntautuvat paremmin voittomarginaalien myyntiin. Jos yritys voi myydä saman määrän tuotteita korkeampaan hintaan, voittomarginaalit kasvavat. Tämä riippuu usein toimialasta. Jotkut teollisuudenalat ovat erittäin kilpailukykyisiä ja suljettu hyvin tiettyihin hintoihin. Muut toimialat ovat joustavampia ja yritykset voivat muuttaa hinnoittelustrategioitaan ja arvopalvelujaan saadakseen lisää tuloja pyrittäessä voittamaan voittomarginaalit.

Asiakashallinta

Asiakashallinta viittaa prosessiin, jolla asiakkaat reagoivat myyntitekniikoihin. Monilla yrityksillä on joukko asiakkaita, jotka kuluttavat paljon myyntiä ja kuluttavat vähän. Yritys voi parantaa voittomarginaaleja analysoimalla asiakkaita ja pudottamalla asiakkaita, jotka vievät arvokasta aikaa, mutta eivät tuota merkittäviä tuloja.

Innovaatio

Yritykset voivat nostaa marginaaleja innovoinnin avulla, tavallisesti nostamalla voittoja nostamatta kustannuksia tai työajan aikaa. Yritys voi esimerkiksi pystyä tarjoamaan asennusta lisämaksusta ilman suuria lisäkustannuksia. Muut yritykset saattavat myydä franchising- tai lisenssisopimuksensa. Muut saattavat toimia ulkomailla hyödyntääkseen uusia markkinoita.