Mikä on työpaikkapolitiikan tarkoitus?

Työpaikkakäytännöt luovat rajoja, ohjeita ja parhaita käytäntöjä yrityksesi hyväksyttävää käyttäytymistä varten. Näiden politiikkojen tarkoituksena on, että voit kertoa työntekijöillesi, miten odotat heidän käyttäytyvän työhön. Yrityspolitiikka kulkee käsi kädessä tehtäväsi ja näkemyksesi kanssa ja asettaa sävyn, millaista mainetta haluat luoda yrityksellesi. Et voi kuitenkaan toteuttaa tehokasta yrityspolitiikkaa tietämättä, millaista kulttuuria haluat työpaikalla, koska yrityspolitiikka tuo työntekijöilleen myös normeja ja arvoa. Työpaikkapolitiikan tiettyjen tavoitteiden ymmärtäminen voi auttaa sinua määrittämään yrityksellesi oikean äänen.

Luo toimintakäsikirjan

Useimmat työpaikkakäytännöt ja -menettelyt ilmoitetaan työntekijöille yrityksen käsikirjan tai toimintakäsikirjan kautta. Käsikirja kattaa tyypillisesti uusille palkkaajille suuntautumisen aikana käytäntöjä ja menettelyjä, jotka liittyvät luokkiin, kuten oikea mekko, ammatillinen etiketti ja suorituskykystandardit. Käsikirjassa käsitellään yleensä myös tiettyjä organisaatiolle ominaisia ​​käytäntöjä ja menettelyjä. Jos esimerkiksi omistat puhelinmarkkinointiyrityksen, käytäntöoppaasi voisi kattaa sellaiset sanat, joita sinulla on sallittua ja joita ei saa käyttää myyntipuheluissa. Jotkut yritykset ylläpitävät intranetiä tai muita sisäisen viestinnän muotoja päivittääkseen työntekijöitä uusista käytännöistä tai muutoksista käsikirjatulostusten välillä. Yrityksen omistajan vastuulla on varmistaa, että jokaiselle uudelle vuokralle annetaan toimintakäsikirja ja ymmärretään tämän käsikirjan säännöt. Monet turvallisuuteen liittyvät ohjeet saattavat edellyttää työntekijän allekirjoitusta, jotta sinulla on jonkin verran suojaa, jos työntekijä rikkoo näitä standardeja tulevaisuudessa.

Luo työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien yhdenmukaisuuden

Toimintapolitiikkojen toinen tavoite on luoda työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus. Ilman selkeää toimintalinjaa työntekijöillä on yleensä erilaisia ​​henkilökohtaisia ​​standardeja, jotka voivat johtaa konflikteihin. Esimerkiksi jotkut työntekijät voivat halutessaan käyttää pukua ja solmioa toimistossa, kun taas toiset ovat mukavampia farkuissa ja t-paidassa. Jos johdonmukaisuus tällä alalla on tärkeää, sinun pitäisi käsitellä tätä politiikalla. Politiikat voivat myös estää sisäisiä ristiriitoja näissä tilanteissa, joissa työntekijöiden harkintavalta johtaa erilaisiin tulkintoihin asianmukaisesta toiminnasta.

Luo parhaat käytännöt

Työympäristöpolitiikka voi myös auttaa tunnistamaan, mitkä päätökset ja toimet tuottavat yrityksellesi parhaat tulokset. Jotkut politiikat ohjaavat työntekijöitä vain toimimaan osastonsa tai organisaationsa parhaan hyödyn mukaisesti. Esimerkiksi monet myyntiyhtiöt laativat käytännöt, jotka koskevat mekkoa, etikettiä, viestintää asiakkaiden ja näkymien kanssa sekä muita käyttäytymiseen liittyviä aiheita. Näiden suuntaviivojen asianmukainen noudattaminen voi johtaa menestyksen lisääntymiseen.

Osoittaa työpaikan turvallisuuden

Turvallisuus on toinen tärkeä työpaikkojen politiikkojen tarkoitus. Sinun on sisällytettävä politiikat, jotka koskevat organisaation oikeudellista ja eettistä turvallisuutta sekä työntekijöiden henkilökohtaista turvallisuutta. Lausumalla oikeudellisesta ja eettisestä käyttäytymisestä odotatte, että työntekijät käyttäytyvät tavalla, joka rikkoo vakiintuneita standardeja. Henkilökohtainen turvallisuus on kriittinen laitoksissa tai varastoissa, joissa vaaralliset laitteet ja käsityö ovat yleisiä. Työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät vahvat politiikat ja menettelyt auttavat ehkäisemään vammoja ja minimoimaan yrityksesi altistumisen oikeudenkäynneille.

Tarkastelun rajoitukset

Paras aikomuksestasi huolimatta voit mennä yli työympäristöpolitiikan, jos ne loukkaavat työntekijöiden oikeuksia ja johtavat matalaan moraaliin. Vain käytännöillä, joilla on tarkoitus, on arvo. Liian rajoittavat politiikat voivat estää luovaa ajattelua, vihan työntekijöitä ja johtaa tuottavuuden vähenemiseen. Varmistamalla, että käytännöt ovat oikeudenmukaiset, voit estää tämäntyyppisen negatiivisen tuloksen, joka voi vahingoittaa yrityksen pitkän aikavälin menestystä.