Mitä TQM-prosessit merkitsevät varastonhallintaan?

Varaston hallinta vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn varastokustannusten kautta ja sen vaikutuksilla tuotantoon ja toimituksiin. Varastonhallinnan parantamiseksi sinun on arvioitava keskeiset prosessit ja sovellettava niihin laadunhallinnan periaatteita. Kun olet perehtynyt TQM: ään, voit käyttää sitä tunnistamaan varastojen hallinnan ongelmia ja toteuttamaan ratkaisuja samalla kun tehostat toimintaa.

Tarkat varastotiedot

Varastonhallinnan keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että sinulla on tarkat tiedot, jotka osoittavat, mitä materiaalia on varastossa ja missä se sijaitsee. TQM-prosessien soveltaminen auttaa seuraamaan pyyntöjä, joita ei voitu täyttää tai jotka on täytetty väärin. Tunnistat virheiden syyt, ryhdytään toimiin niiden korjaamiseksi ja tulosten arvioimiseksi seuraamalla ongelmia, jotka ovat samanlaisia ​​kuin ongelmat. Jos korjaustoimenpiteet ovat olleet tehokkaita, voit muuttaa vakiomallisia menettelyjä sisällyttääkseen ongelmat korjaavat toimet. Jos ongelmia ei ratkaista, sinun on kokeiltava erilaisia ​​muutoksia ja tarkistettava tulokset.

Nopea pyyntöjen käsittely

Kun henkilöstön jäsenet tulevat rekiste- riin, he tarvitsevat vaaditun materiaalin, ja viive aiheuttaa odotusaikoja ja alentaa tehokkuutta. Kun käytät TQM-menetelmiä, poraudat varastonhallintamenettelyihin, jotta löydät viivästysten syyt. Tunnistat pullonkaulat etsimällä varastoprosesseja, jotka hidastavat pyyntöjen käsittelyä. Kun olet määrittänyt hyväksyttävän vakioajan täyttämistä varten vaadittaville vaatimuksille, poistat pullonkaulat lisäämällä henkilöstöä tai muuttamalla menettelyjä. Työskentelet edelleen pullonkauloissa, kunnes rekrytointien keskimääräinen aika saavuttaa hyväksyttävän tason.

Varastotasojen nopea säätö

Tehokas varastonhallinta säätää varastotasoja muuttuneeseen kysyntään ja välttää ylimääräistä varastointia, joka maksaa sinulle rahaa. Kokonaisvaltaisen laadunvalvontaprosessin suunnittelussa on parannettu varaston joustavuutta tutkimalla inventaariomenettelyjäsi, jotta voit määrittää rajoitukset nopeille säädöksille ja mahdollisille ratkaisuille. Toteuta ratkaisut tavoitteiden asettamisen jälkeen ja tarkista, täyttyvätkö tavoitteet. Pidä etsimässä sellaisia ​​tekijöitä, jotka pitävät varaston muutoksia ja vähentävät niiden vaikutuksia, kunnes saavutat tavoitteen joustavuuden.

Tehokas sovinto

Varaston manuaalisen ottamisen avulla voit yhdistää tietueesi varastojen todellisten määrien ja niiden sijainnin kanssa. Laatuvarastojärjestelmässä sovittelu vahvistaa, että tietueesi ovat tarkkoja muutamalla virheellä. TQM-prosesseja käytettäessä keskityt yhteensovittamisen aikana havaittuihin virheisiin ja etsitään syitä. Saatat esimerkiksi huomata, että samanlaiset laatikot tallennetaan lähelle tai että työntekijät sekoittavat eri tyyppisiä tunnisteita. Voit ratkaista nämä ongelmat, jotta ne eivät toistuisi, mutta TQM-jatkuvan parantamisen prosessi tarkoittaa sitä, että tarkistat, että ratkaisut olivat tehokkaita seuraavan sovittelun aikana ja työskentelevät uusien virheiden varalta.