Mitkä ovat keinot segmentoida segmenttisi?

Segmentointi on yhteinen strategia, jota markkinoinnissa käytetään suurten kohderyhmien hajottamiseen pienemmiksi, homogeenisemmiksi asiakasryhmiksi. Tarkoituksena on tehostaa markkinointitoimia investoimalla viestintään, joka yhdistää asiakkaat, jotka todennäköisesti ostavat tuotteen, samalla kun minimoidaan tuhlatut menot niille, jotka eivät. Markkinoiden segmentointiin käytetään useita yhteisiä tekniikoita.

väestötiedot

Väestörakenteen jakautuminen on markkinoiden yleisimpiä ja perinteisimpiä muotoja. Täällä asiakkaat kohdistuvat yhteisten piirteiden perusteella. Ikä, rotu, sukupuoli, siviilisääty, tulot, koulutus ja ammatti ovat tyypillisiä tunnisteita, joita käytetään väestörakenteen segmentoinnissa. Tämä lähestymistapa toimii hyvin, jos sinulla on helposti tunnistettavissa oleva asiakasprofiili. Pienet asukkaat myydään usein 20-vuotiaiden pariskunnille 40-vuotiaille, joilla on lapsia, keskiluokan tuloja ja ammatillisia ammatteja. Väestötietojen käyttäminen segmentointia varten ei ole yhtä järkevää, jos kohdemarkkinat ovat monipuolisempia näiden ominaisuuksien suhteen.

Lifestyle

Selkeiden väestöominaisuuksien sijasta yritykset kääntyvät usein yhteisten elämäntapojen etuihin ja harrastuksiin kohdistamaan asiakkaita. Esimerkiksi leirintälaitteita myyvien yritysten kohdalla voi olla vaikeaa kohdistaa asiakkaita väestörakenteellisesti, koska ulkona virkistykseen osallistuu suuri joukko ihmisiä. Näin ollen pyrimme löytämään televisio-ohjelmia, aikakauslehtiä ja muita tiedotusvälineitä, joita leirintäalueen harrastajat käyttävät yleisesti. Ulkoilma-aikakauslehdet tai ohjelmointi tarjoavat tehokkaan viestintäkanavan.

Geographics

Yritykset, joilla on suhteellisen laaja yleisö, joka keskittyy tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin, voivat hyötyä maantieteellisestä segmentoinnista. Vaikka alueelliset ja kansalliset yritykset käyttävät maantieteellisiä segmenttejä alueellisten tai kansallisten kampanjoiden toteuttamiseen, tämä strategia on erityisen hyödyllinen paikallisille yrityksille. Paikallinen supermarket esimerkiksi saisi enemmän arvoa paikallisyhteisön kohdentamisesta sanomalehtien ja radion kautta kuin se yrittäisi hioutua väestöryhmään. Maantieteellinen keskittyminen auttaa lisäämään yleisön tietoisuutta tietyillä markkinoilla.

Käyttäytymispiirteet

Yritykset, joilla on monenlaisia ​​asiakasryhmiä, voivat hyötyä niiden segmentoinnista käyttäytymispiirteiden, kuten käytön tason perusteella. Voit kohdistaa ei-käyttäjiä houkuttelemaan heitä ostamaan, ennen kuin käyttäjät saavat ne takaisin, potentiaaliset käyttäjät vakuuttavat heidät antamaan tuotteellesi kokeilun, ja nykyiset käyttäjät vahvistavat sitoutumistaan. Jos sinulla on suuri joukko olemassa olevia asiakkaita, voit myös rakentaa kampanjoita, jotka keskittyvät kevyisiin, keskisuuriin ja raskaisiin käyttöasteisiin. Kevyiden tai keskisuurten käyttäjien kanssa voit selittää muita tapoja, joilla asiakkaat voivat hyötyä tuotteestasi. Raskaiden käyttäjien kanssa voit tarjota palkitsemisohjelmia, jotka kannustavat heidän jatkuvaan sitoutumiseensa ja motivoivat heitä ostamaan vielä enemmän.