Kaikkien hallintotasojen täydellinen laatujärjestely

Kokonaislaatu on lähestymistapa, jolla pyritään optimoimaan asiakkaiden vuorovaikutusten laatu. Tämä saavutetaan tarkastelemalla asiakaskokemuksia ja asiakkaan tarpeisiin liittyviä prosesseja sen selvittämiseksi, miten niitä voidaan parantaa. Kokonaislaatu sisältää myös mittauskriteerien määrittämisen ja asiakaslähtöisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden toimittamisen säännöllisen arvioinnin.

Osallistuminen ja vastaanotto

Jotta organisaatiota voitaisiin järjestää sitoutumiseen täydelliseen laatuun, yrityksen kaikilla tasoilla on tunnustettava parannuksen tarve ja oltava valmis muuttamaan. Tämän sitoutumisen varmistamiseksi kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee olla koulutettuja parannuksen tarpeesta, mitä yksittäiset työntekijät voivat tehdä parantaakseen ja miten laatua mitataan. Huippujohtajat voivat kannustaa työntekijöitä innostumaan aloitteesta osoittamalla omaa innostustaan ​​siitä.

Yrityksen on asetettava erityiset laatutavoitteet, kuten määritettävä, kuinka monta puutetta on sallittua valmistusprosessissa. Jotta voimme saada jatkuvaa sitoutumista, laatuponnistelu on keskitettävä varhaisen menestyksen saavuttamiseen.

vastaanottavaisuus

Kokonaislaatuisen organisaation rakentamisen etuna on se, että se auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä markkinoilla, parantamaan tehokkuutta ja pysymään kannattavana. Se voi myös parantaa moraalia ja asiakkaiden säilyttämistä, koska työntekijät ovat ylpeitä työstään.

Design

Laadun järjestämiseksi yrityksen olisi hyväksyttävä korkeat laatustandardit, annettava jokaiselle, joka on vastuussa laadukkaiden toimien koordinoinnista, ja koottava jokaisen osaston edustajia käsittelevä tiimi, joka keskittyy laatutavoitteisiin. Kaikkien asiakaskäytäntöjen vaikutukset on tarkistettava, jotta voidaan määrittää, voidaanko ne olla yksinkertaistettu ja mukautettu paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Vähintään kerran vuodessa asiakkaita olisi tarkasteltava laatua koskevista mielipiteistään ja suosituksia asiakassuhteiden parantamiseksi. Nämä tulokset on jaettava kaikkien työntekijöiden kanssa.

varoitukset

Yritysten ei pitäisi olettaa, että hyllytön laatujärjestelmä vastaa heidän tarpeitaan. Jokainen yritys ja niiden nykyinen laatu vaihtelevat. Laadun parantamista olisi pidettävä jatkuvana ponnistuksena.