Top Virtues -yrityksellä on oltava

Hyveet eivät ole vain henkilökohtaisen kasvun asia; ne voivat koskea myös liiketoimintakäytäntöjä. Yrityksen parhaat hyveet ovat ne käytännöt ja käytännöt, jotka puhuvat yrityksen myönteisellä tavalla. Ymmärtäminen, mitä nämä hyveet ovat, on keskeinen osa jatkuvaa kasvua ja yrityksen menestystä.

Tunnistaminen Top Virtues

Kokemukset voivat vaihdella yrityksen tyypin mukaan. Kun kyseessä ovat erityiset alan laajuiset standardit, yritykselle tärkeät hyveet voivat vaihdella esimerkiksi LVI-yrityksen ja Fortune-500: n rahoitusorganisaation välillä, mutta yritykselle on useita tärkeitä hyveitä. Ammattitaito heijastaa asiantuntemustasi, osaamistasi ja kohteliaisuuttasi muiden kanssa. Yritykselle on ominaista, että olet valmis harkitsemaan uusia ideoita ja olemaan kekseliäitä yrityksesi lähestymistapoihin. Monipuolisuus esittelee kykyäsi menestyä kaikilla toimialan alueilla. Kestävyys osoittaa kykynne ylläpitää kovaa liiketoimintaympäristöä, joka on väistämätön kaikille yrityksille. Kestävyyttä luonnehtii aloite ja kyky vähentää hiilijalanjälkeäsi. Eettiset standardit pysyvät edellä ja valvovat kaikkia muita hyveitä, jotka ovat yleisiä kaikkien kansalaisten, henkilöstön ja liikekumppaneiden kanssa.

Merkitys

Kaikkien liike-elämän parhain hyveiden merkitys ja tarkoitus on, että on tärkeää käyttää puhdasta, eettistä ja ammatillista toimintaa menestyäkseen riippumatta siitä, mitä tuotetta tai palvelua yritys tarjoaa. Tärkeimmät hyveet - tai niiden puuttuminen - ulottuvat ja vaikuttavat yrityksen kaikkiin näkökohtiin siitä, miten se kohtelee työntekijöitä sen toimintaperiaatteisiin ja menettelyihin. Hyveet alkavat ylhäältä. Hyveitä voidaan pitää osana yrityksen ydin "persoonallisuutta", ja ne ovat vain yhtä tärkeitä listalle ja tiedostolle kuin ne ovat johtajille ja johtajille. Näyttämäsi hyveet liiketoiminnassa ovat esimerkki siitä, miten yleisö ja muut alan yritykset näkevät sinut, ja voivat lopulta määrittää, ovatko he halukkaita tekemään liiketoimintaa kanssasi.

Virtues ja Staff

Vaikka yrityksesi voi omistaa nämä hyveet, on tärkeää, että ne ilmenevät myös henkilökuntasi kautta. Ei vain sinun pitäisi sisällyttää odotetut hyveesi työntekijän käsikirjaan, mutta sinun pitäisi myös keskustella niistä usein koko henkilöstön kokouksissa. Toistakaa, miksi hyveesi yrityksessä ovat tärkeitä ja miten työntekijät voivat esitellä hyveitä liiketoiminnassaan koko liike-elämässä.

Muita huomioita

Nykypäivän ikääntyvässä teknologiassa ja kehittyvissä liiketoimintakäytännöissä yrityksen pitäminen tiettyihin hyveisiin ja eettisiin normeihin saattaa tuntua viime vuosien liiketoimintakäytännöistä. Suurimmat hyveet ovat kuitenkin edelleen keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa, ja niiden perustaminen on yhtä tärkeää kuin yrityksen tehtävänkuvaus, jotta varmistetaan toiminnan oikea suunta.