Strategian arviointimenetelmät

Strateginen johtaminen on organisaation tehtävän ja tavoitteiden kehittämisprosessi, jonka jälkeen kuvataan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat vaiheet ja prosessit. Yhtiön strategian tehokkuuden arviointimenetelmiin kuuluu sisäisten ja ulkoisten voimien arviointi, jotka vaikuttavat strategian toteuttamiseen, yrityksen suorituskyvyn mittaamiseen ja sopivien korjaavien toimenpiteiden määrittämiseen.

Sisäiset voimat

Strategian arvioinnissa tulisi alkaa tutkia sisäisiä voimia, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn seurata strategista suunnitelmaa. Arvioinnissa on otettava huomioon yrityksen resurssien, kuten rahoitusvarojen, omistusoikeuden alaisten tietojen ja niiden henkilöiden arvo, jotka ovat käytettävissä ohjaamaan yritystä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tämä arviointi auttaa sinua ymmärtämään, miten näitä voimavaroja voidaan kehittää laajentamaan yrityksen valmiuksia. Kaikki nämä sisäiset voimat yhdistävät yrityksesi kilpailijoitasi.

Ulkoiset voimat

Strategian arvioinnin seuraava tekniikka on pohtia ulkoisia voimia, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn suorittaa tehtävänsä. Ensisijainen ulkoinen voima, jota yrityksesi joutuu kohtaamaan, ovat asiakkaita. Yrityksen tuotteita ja palveluja ostavat asiakkaat määräävät yrityksen menestyksen. Onko yrityksesi täyttänyt asiakaskuntasi odotukset? Asiakkaiden huomioimisen lisäksi sinun on arvioitava kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet. Onko kilpailijoillasi erottavia ominaisuuksia, jotka vetävät asiakkaasi pois?

Suorituskyvyn mittaaminen

Arviointiprosessi auttaa sinua määrittämään, onko kehitetty strategia johtanut yrityksen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseen. Aloita tämä arviointitekniikka arvioimalla, ovatko yrityksen toiminnan avulla saavutetut tulokset onnistuneet. Arvioi, onko myyntijohto onnistunut täyttämään kaikki myyntitavoitteet. Jos sinulla on tuotantolaitos, onko tuotantotavoitteet saavutettu? Arvioi myös, onko yrityksesi pystynyt hankkimaan suuremman osan markkinoista.

Suorituskyvyn korjaaminen

Kun arviointisi on tarkasteltu kaikkia yhtiön historiallisia suorituskykyä koskevia tietoja, seuraava vaihe on määrittää, mitä korjaavia toimenpiteitä on toteutettava vakuuttamaan, että yrityksen toiminta on oikein linjassa strategisen suunnitelman kanssa. Monta kertaa strategisten operaatioiden korjaukset pakottavat muutoksia, jotka aiheuttavat vastalauseita, mutta muutos on olennainen osa valvontaprosessia. Sinun on varmistettava, että yritys pystyy täyttämään kaikki lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset tavoitteensa. Strategisten toimintojen säätäminen on strategian arvioinnin olennainen tekniikka.