Muutosjohtajuuden vaiheet

Kyky sopeutua muutoksiin voi määrittää, selviääkö yritys, menestyy tai menee pois liiketoiminnasta. Monet organisaatiot lähestyvät muutoksen kysymystä joko jättämättä sitä huomiotta tai ottamalla käyttöön varovaisen ja vaiheittaisen prosessin. Transformaation johtaminen kattaa laajat muutokset sekä yrityskulttuurissa että yksittäisten työntekijöiden ajattelutavan muutoksen saavuttamiseksi.

Lyijy esimerkin avulla

Transformaation johtaminen on laajempi ja vaativampi kuin perinteinen johtoteoria. Johtajat, jotka ovat sitoutuneet muutosjohtajuuteen, yrittävät esimerkkiä neljästä ominaisuudesta, joita kutsutaan "neljän I: n" - ideaalisoiduksi vaikutukseksi, innostavaksi motivaatioksi, henkiseksi stimuloinniksi ja yksilölliseksi harkitsemiseksi. Ensimmäinen askel muutosjohtajuudeksi on pyrkiä tulemaan ideaaliseksi vaikutukseksi ohjaamillesi ihmisille. Tämä tarkoittaa sitä, että olette niin hyvä esimerkki ajattelutavasta ja käyttäytymisestä, jota haluat rohkaista, että työntekijät ovat innoittaneet sinua jäljittelemään sinua.

Motivoida Inspiring

Toinen askel muuttuvaksi johtajaksi on inspiroiva motivaatio. Motivaatio on subjektiivinen ja erittäin henkilökohtainen asia, joten et onnistu innostamaan työntekijöitänne, ellet tunne niitä yksilöllisesti ja ymmärrä, mikä motivoi heitä. Yksi työntekijä voisi olla motivoitunut palkkion ansaitsemisesta, toinen mainostamismahdollisuudesta, toinen kiitosta ja toinen voittamalla haaste. Kun tiedät, mikä motivoi työntekijöitäsi, voit innostaa heitä tekemään enemmän kuin he olisivat ajatelleet voivansa.

Haasta äly

Kolmas vaihe on kannustaa työntekijöitäsi älyllisesti. Älyllinen stimulaatio on apatian vastakohta, joten saatat joutua voittamaan vakiintuneet tavat ja jopa kyynisyyden, jotta työntekijät ajattelevat uudella tavalla. Kannusta työntekijöitäsi löytämään uusia ja tehokkaampia prosesseja, ehdottamaan uusia tuotteita ja tarjouksia tai tunnistamaan alueita, joilla yritys on jäljessä uudesta kehityksestä. Käsittele muutosprosessi henkisenä haasteena ja palkitse työntekijöitänne sen hyväksymisestä.

Auta työntekijää, auta yritystä

Neljäs askel on tehdä työntekijöistänne menestyksestä ja täyttymisestä henkilökohtaisena tehtävänäsi antamalla jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen vastike. Tämä tarkoittaa tapoja, joilla työntekijän henkilökohtainen menestys ja yrityksen tehtävä voidaan sovittaa yhteen niin, että jokainen työntekijän työssä tekemä toiminta on yhtä hyödyllistä sekä organisaatiolle että yksittäiselle työntekijälle. Jos voit johtaa esimerkkinä, etsi jokaisen työntekijän ainutlaatuinen motivaatio, rohkaise työntekijöitäsi omaksumaan muutos henkisenä haasteena ja etsimään tapoja auttaa heitä auttamaan itseään, kun he auttavat yritystä, voit tulla muutosjohtajaksi.