Onnistuneen sisäisen rekrytointiprosessin vaiheet

Työntekijöiden sisäinen rekrytointi avoimen työpaikan täyttämiseksi on hyvä tapa edistää ystävällisyyttä, säilyttää arvokkaita työntekijöitä ja rakentaa olemassa olevan henkilöstön osaamista ja osaamista. Sisäisesti palkkaaminen voi myös säästää yrityksen aikaa ja rahaa, sillä rekrytointikustannukset ovat halvempia ja voittajaehdokas on jo palkkalistoilla.

Sisäinen rekrytointipolitiikka

Ensimmäinen askel onnistuneen rekrytointiprosessin luomisessa on sisäisen rekrytointipolitiikan luominen ja käyttäminen. Tämän politiikan olisi rajoitettava johtajia, jotta he eivät varastaisi työntekijöitä muilta esimiehiltä tai pidättää työntekijää tarpeettomasti takaisin uransa edistymisestä, jos hän on oikeutettu käytettävissä olevaan asemaan. Politiikassa kuvataan, mitä sisäiset hakijat voivat odottaa valintaprosessin aikana ja onko sisäisen kannan hakeminen vaikuttanut heidän nykyisiin. Yrityksen on lisättävä, onko työntekijän työskenneltävä mahdollisimman vähän aikaa ennen kuin hän hakee uutta yhtiössä, ja sen olisi tarjottava vinkkejä siitä, miten voit siirtyä uusiin tehtäviin.

Työpaikkailmoitus

Yrityksen olisi kehitettävä työpaikkailmoitusjärjestelmä, joka takaa mahdollisimman laajan työn työntekijöille. Sen lisäksi, että luodaan flierejä ripustamaan taukotiloihin, ilmoitustauluihin tai wc-tiloihin, myös interoffice-sähköposti-ilmoitus työntekijöille voi auttaa. Työpaikkaan tulee sisältyä työn kuvaus, työntekijän kelpoisuusvaatimukset, työn osasto ja paikanvalvoja sekä päivämäärät, joita työntekijät voivat hakea.

Seulontatyöntekijät

Näyttöön tulevat työntekijät, jotka hakevat sisäistä asemaa huolellisesti. Sisäisen rekrytoinnin etuna on, että sisäisen hakijan johtajat ja työtoverit ovat saatavilla ja saatavilla viitteinä. Jos käytäntö sallii, johtajien palkkaaminen voi myös olla käytettävissä työntekijöiden tiedostoihin saadakseen lisätietoja hakijan aikaisemmista suorituskyky- ja käyttäytymisongelmista.

haastattelut

Yhtiö voi haastatella sisäisiä hakijoita nykyisen henkilöstöosaston ja yritysjohtajien avustuksella. Toisaalta jotkut yritykset palkkaavat ulkopuolisen rekrytointiyrityksen avustamaan sisäisessä rekrytointiprosessissa. Ulkopuolisen yrityksen käyttäminen avustamaan haastatteluissa voi auttaa ehkäisemään epäoikeudenmukaisia ​​harhaluuloja tai etuja, koska vuokrattuilla asiantuntijoilla ei ole henkilökohtaisia ​​yhteyksiä hakijoihin. Haastattelut ovat joka tapauksessa ihanteellinen tapa oppia lisää työntekijästä, hänen odotuksistaan ​​ja uskollisuudestaan ​​yritykselle.

palaute

Vaikka yritys voi valita vain yhden työntekijän täyttämään avoimen työpaikan, sisäinen rekrytointiprosessi on hyvä tapa antaa palautetta työntekijöille, jotka haluavat edetä ammattimaisesti. Sisäisten avoimien tehtävien lukumäärä on rajallinen, mutta mahdollisuudet tarjota lupaaville työntekijöille laadukkaita mahdollisuuksia kasvaa tai parantaa suorituskykyään ei ole.