Vaiheet projektiarviointiin

360-asteinen arviointi voi täydentää perinteisiä suorituskykyarviointijärjestelmiä arvioitaessa hankkeen aikaa, kustannuksia ja laatutekijöitä. Se on arviointimenetelmä, jossa keskitytään eri lähteistä saatavien tietojen, tietojen ja mielipiteiden keräämiseen. Tähän sisältyy palautetta projektin johtajalta, projektiryhmän jäseniltä, ​​yhteistyökumppaneilta, myyjiltä, ​​asiakkailta, asiakkailta ja loppukäyttäjiltä. Yksi tämän lähestymistavan vahvuuksista on se, että se tarjoaa entistäkin kattavamman kuvan suorituskyvystä ja voi auttaa hankkeen sidosryhmiä tuntemaan paremmin vahvuuksia ja heikkouksia parhaiden käytäntöjen kehittämisessä.

Ajanhallinta

Aikataulukaavioiden perinteisten arviointien ja arvioiden arvioinnin lisäksi todellinen suorituskyky, ajanhallinnan arvioinnit voivat sisältää projektiryhmän jäsenten kyselyjen ja kyselylomakkeiden antamisen arvioidakseen hankkeen aikataulun tehokkuuden ja aika-asteikon. Projektin palaute-kyselylomakkeissa voidaan myös arvioida vahvuuksia ja heikkouksia, jotka liittyvät aikaohjaustekniikoihin, joita käytetään hankkeen virstanpylväiden kehittämiseen ja muiden projektiosien aikatauluun.

Hankkeen budjetit

Perinteisiin budjettiseurantamenetelmiin sisältyy varianssianalyysi, jossa arvioidaan eroja budjettiarviointien ja lopullisten hankekustannusten välillä. 360 asteen arviointilisät saattavat pyytää hankkeen tiimin jäseniltä lisää palautetta budjettimäärärahoista. Lisäksi voidaan kehittää hankkeen loppututkimus kustannus-hyötyanalyysin tuottamiseksi, joka arvioi hankkeen talousarvion kunkin osan havaitun arvon tai tuottoasteen.

Tiimin suorituskyky

Projektihenkilöstöä tarkastettaessa keskeinen kysymys on, oliko hankkeeseen osoitetut henkilöt päteviä. Tähän kuuluvat projektipäällikkö ja projektiryhmän jäsenet. Projektiryhmän jäsenet voivat suorittaa ryhmän arvioinnin ja itsearvioinnin, joka liittyy keskeisiin projektin suoritusalueisiin. Esimerkiksi itsearviointi voi antaa projektin jäsenille mahdollisuuden arvioida projektitehtävien tehokkuutta. Myös projektin loppukäyttäjät, asiakkaat, asiakkaat ja myyjät voivat antaa palautetta tiimin jäsenen suorituskyvystä niiden yhteydenpidosta projektipäällikköön ja projektiryhmän jäseniin.

Myyjän hallinta

Myyjän suorituskyky on myös osa projektitarkastusta. Hankkijan osallistuminen hankkeeseen vaihtelee suuresti projektista toiseen. Käytössä voi olla muodollinen menettelytapa, joka liittyy myyjän suorituskykyvaatimuksiin. Jos näin on, kehitä tehokkuusmittaustutkimus niistä toimenpiteistä, jotka projektipäällikkö voi suorittaa arvioidakseen ajantasaisuutta, laatua ja kustannuksia. Myös projektiryhmän jäsenet, joilla on suora yhteys tiettyihin toimittajiin, voivat antaa panoksen toimittajan suorituskykyyn.