Integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman kehittämisen vaiheet

Integroidussa markkinointiviestintäsuunnitelmassa käytetään samaa aihekohtaista viestiä erilaisissa kampanjoissa. Viestin taustalla oleva ajatus on yhdenmukainen sen kanssa, näkevätkö kuluttajat aikakauslehtimainoksen tai yrityksen verkkosivun. Integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman avulla voidaan hyödyntää useita mainontalähteitä. Tulostusmainos saattaa ohjata kuluttajia osallistumaan kilpailuun tai kirjautumaan henkilökohtaisiin säästöihin verkkosivustolla. Tuotepakkaukset voivat myös osallistua integroituun markkinointiviestintäsuunnitelmaan. Tämä näkyy usein palkitsemisohjelmissa, joiden avulla kuluttajat voivat ansaita pisteitä ostamalla ja osallistumalla online-yhteisöön.

analyysi

Ennen kuin kehität viestisi, sinun on määritettävä, kenelle aiot viestiä. Yksi ensimmäisistä vaiheista integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman kehittämisessä on asiakkaan tunnistaminen. Asiakasanalyysi määrittää, mikä tekee kuluttajasta ainutlaatuisen. Tähän kuuluvat demografiset ominaisuudet, kuten ikä, koulutustaso, sukupuoli, tulot ja maantieteellinen sijainti. Kun tiedät, mihin aiot kohdistaa, sinun on myös määritettävä, miten aiot tavoittaa yleisösi. Analyysi tunnistaa tiedotusvälineet, joita yleisö todennäköisesti käyttää, mukaan lukien tietyt aikakauslehdet, sanomalehdet ja televisio-ohjelmat.

identiteetti

Kun olet määrittänyt, kuka asiakas on, haluat luoda ainutlaatuisen tunnuksen brändillesi tai yrityksellesi. Luomasi identiteetti on tehokkaampi, jos se vetoaa tärkeään tarpeeseen tai arvoon. Ainutlaatuisen identiteetin tai "paikannuksen" luominen on tärkeää, koska se erottaa tuotteensi kilpailusta. Integroidun markkinointiviestintäsuunnitelmasi sanoma sisältää tämän ainutlaatuisen identiteetin. Toinen tapa ajatella paikannusta on rinnastaa se tärkeimpään myyntipisteeseesi.

Tavoitteet

Kattava integroitu markkinointiviestintäsuunnitelma sisältää erityistavoitteet. Esimerkiksi markkinointikampanjan tavoitteena voi olla tietoisuuden lisääminen 25 prosentilla. Toinen tavoite voisi olla tavoittaa kohdeyleisö kahdesti viikossa kampanjan ensimmäisen neljänneksen aikana. Suunnitelman tavoitteiden tulisi olla konkreettisia ja mitattavissa. Haluatte millään tavalla selvittää, oliko suunnitelma tehokas. Voit pyytää kohdeyleisön jäseniä palauttamaan tavoitteesi.

talousarvio

Koska useimmat mainonnan ja myynninedistämisen muodot sisältävät rahaa, sinun on määritettävä, kuinka paljon. Monissa suunnitelmissa mainitaan nimenomaan mainosten, myynninedistämiskilpailujen ja online-sosiaalisen median määrä. Osa budjettistasi on otettava huomioon odottamattomana. Jos kilpailusi vastaa ponnistuksiasi, sinun on ehkä säädettävä tarjousten taajuutta. Saatat joutua säätämään viestisi ja brändin identiteettiä kilpailun estämiseksi. Monet budjetit ovat myynninedistämistoiminnan vuosi.