Yritystutkimusprosessin vaiheet

Yritystutkimusprosessi edellyttää kaiken mahdollisen oppimisen yrityksen asiakkaista, kilpailijoista ja toimialasta. Prosessin päätavoitteena on määrittää, mitä tuotteita tai palveluja tarjotaan, joita asiakkaat todennäköisimmin ostavat, missä niitä myydään ja miten niitä hinnoitellaan ja mainostetaan. Liiketoiminnan tutkimusprosessin eri vaiheet auttavat yritystä saavuttamaan nämä tavoitteet.

Kilpailijoiden tunnistaminen

Ensimmäinen askel on tunnistaa alan keskeiset kilpailijat. Yksi tapa kerätä tietoa kilpailusta on toissijainen tutkimus. Toissijainen tutkimustieto on teollisuudelle jo saatavilla olevia tietoja: markkinaosuus ja kokonaismyynti. Toissijainen tutkimus voi myös antaa yksityiskohtaista tietoa kilpailijoista, kuten työntekijöiden lukumäärästä, myydyistä tuotteista ja niiden keskeisistä vahvuuksista. Toissijainen tutkimus voidaan hankkia eri lähteistä riippuen toimialasta. NPD-ryhmä käyttää esimerkiksi CREST-analyysiä ravintoloissa. Nielsen tarjoaa tietoja kuluttajapakkausten tavaroista.

Opiskelevat asiakkaita

Prosessi jatkuu kuluttaja- tai yritysasiakkaan tutkimuksella. On tärkeää selvittää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee ennen tuotteiden kehittämistä vastaamaan näitä tarpeita. Kuluttaja sanelee yleensä, mitkä tuotteet myyvät. Jos kuluttajien tarpeet eivät täyty, he ostavat yleensä kilpailukykyisiä tuotteita. Paras tapa määrittää asiakkaiden tarpeet on ensisijainen tutkimus. Ensisijainen tutkimus sisältää puhelinnumerot, henkilökohtaiset haastattelut ja jopa postitutkimukset. Näiden tutkimusten avulla markkinointitutkinnon ammattilaiset testaavat usein tiettyjä tuotekonsepteja, mittaavat asiakastyytyväisyyttä ja määrittelevät tuotteidensa parhaat ominaisuudet ja hinnat.

SWOT-analyysi

Kun yksityiskohtaisia ​​tietoja asiakkaista ja kilpailusta on kerätty, SWOT-analyysia voidaan käyttää yrityksen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tutkimiseen. Vahvuutena voi olla yhtiön markkinaosuus tai hyvä maine asiakkaiden keskuudessa, suosittu liiketoiminnan viitekohtainen sivusto quickmba.com. Heikkous voi olla kokematon johto. Lisäksi yrityksellä voi olla mahdollisuus ostaa toinen yritys. Uhat voivat sisältää uuden hallituksen sääntelyn alalla tai hyvin rahoitetun uuden kilpailijan.

Yhtiö käyttää SWOT-analyysiä hyödyntääkseen vahvuutensa käytettävissä olevien mahdollisuuksien kautta. Esimerkiksi yritys, jolla on vahva taloudellinen tuki, voisi ostaa toisen yrityksen lisäämään sen jakelua ja markkinaosuutta. Yritys voi myös minimoida heikkoutensa mahdollisia uhkia vastaan, esimerkiksi palkkaamalla kokeneempia markkinointiyhtiöitä kilpailun lisääntymiseen.

Kohderyhmän opiskelu

Ainakin osa liiketoimintatutkimusprosessista olisi omistettava yrityksen kohderyhmän - asiakkaiden, jotka todennäköisesti ostavat yrityksen tuotteita, opiskeluun. Esimerkiksi pieni radioaseman ensisijainen kohdeyleisö voi olla valkoisia ammattitaitoisia naisia, jotka ovat 35–54-vuotiaita. Yritys voi määrittää kohdeyleisönsä ensisijaisen tutkimuksen avulla.

hakemus

Liiketoiminnan tutkimusprosessin aikana toteutetut toimenpiteet ovat tehokkaita vain, jos yritys käyttää niitä markkinointistrategioiden kehittämiseen. Myös yritysten tutkimus on jatkuva pyrkimys. Teknologia muuttuu, samoin kuin asiakkaiden maku. Siksi on tärkeää tehdä liiketoiminnan tutkimusta ympäri vuoden.