Tarkastusprosessin vaiheet

Tarkastus voi olla epämiellyttävä yllätys, tai se voi olla tervetullut tilaisuus saada organisaationne asiat järjestykseen. Vaikka jotkin tarkastukset - kuten IRS: n suorittamat - ovat yllätys, jotkut yritykset palkkaavat riippumattomia ulkopuolisia tilintarkastajia suunnitellun tarkastuksen suorittamiseksi. Riippumatta siitä, millaisessa tarkastuksessa yritys on mukana, tilintarkastaja käyttää todennäköisesti samoja neljää vaihetta tarkastuksen suorittamiseen.

Tarkastuksen laajuuden suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa tilintarkastaja pyrkii ymmärtämään, millaisia ​​asiakirjoja tarvitaan, kerää aiempien tarkastusten asiakirjoja ja kerää asianomaisten osapuolten alustavat lausunnot. Suunnitteluvaiheessa tilintarkastaja alkaa myös suunnitella tarkastuksen laajuutta ja selvittää, mikä on tarkastuksen tavoite. Joissakin ei-arkaluonteisissa tapauksissa sisäisen organisaation tilintarkastusvaliokunnalle lähetetään kirje, jonka mukaan ryhmä voi tietää, että tarkastus on tulossa.

Alustavan arvioinnin suorittaminen

Tilintarkastaja alkaa arvioida, miten yritys toimii ja ottaa huomioon organisaation sisäiset prosessit. Jos jokin näistä prosesseista ei anna tilintarkastajalle mahdollisuuden suorittaa tarkastusta niin hyvin kuin hän oli suunnitellut, hän voi sopeutua omien oletustensa ja organisaation tosiasiallisen toiminnan eroihin. Jos esimerkiksi tilintarkastaja ottaa oletuksen, että vain tietyillä työntekijöillä on pääsy organisaation kirjanpito-ohjelmistoon, kun todellisuudessa monet työntekijät pääsevät käsiksi, hänen on ehkä arvioitava uudelleen, miten hän aikoo suorittaa tarkastuksen.

Tilintarkastajalla on tilintarkastusyhteisö tarkastettavan organisaation kanssa ja sisällytetään tarvittaessa organisaation antamat suositukset. Joitakin keskusteltavia prosesseja ovat muun muassa se, miten sisäinen kirjanpitäjä hyväksyy ostot pienellä käteisellä, miten työntekijä saa pääsyn yrityksen luottokorttiin ja kuinka mittarilukema palautetaan.

Kenttätyön suorittaminen

Tilintarkastaja aloittaa haastattelemalla organisaation eri alojen työntekijöitä ymmärtämään sen yleisiä käytäntöjä ja prosesseja. Tilintarkastaja suorittaa usein tämän työn paikan päällä. Tilintarkastaja alkaa pystyä selvittämään tämän vaiheen aikana, jos organisaation toiminta ja prosessit toimivat niin tehokkaasti kuin pitäisi.

Tilintarkastaja tunnistaa myös selvästi ne alueet, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia ​​tai jotka ovat vähemmän tehokkaita kuin niiden on oltava. Hän voi esimerkiksi huomata, että organisaatio ei pidä asiakirjoja tai arkistoida asiakirjoja liittovaltion tai paikallisen lain valtuutuksina.

Kirjallisen tarkastusraportin laatiminen

Kolmen ensimmäisen vaiheen aikana tehty työ huipentuu tarkastuskertomuksen laatimiseen ja toimittamiseen. Parannettavien alueiden tunnistamisen lisäksi tarkastuskertomuksessa on myös suosituksia, joissa luetellaan organisaation mahdolliset prosessit toimintatapojensa parantamiseksi.

Tilintarkastaja voi esimerkiksi suositella, että organisaatio lisää ylimääräisen hyväksynnän kerroksen ennen kuin esimies voi hankkia ostoksia. Tilintarkastajan ja ylemmän tason johdon välillä pidetään konferenssi, jossa keskustellaan tarkastuksen tuloksista.