Mainoskampanja-suunnitelman osat

Koska mainonta on yhtä paljon taidetta kuin tiede, ei ole yllättävää, että teoriat siitä, miten kampanjan suunnittelua lähestytään, ovat runsaasti. Käytännössä suuri multimediakampanja vaatii enemmän suunnittelua kuin pieni, keskittynyt. Kampanjan koosta ja laajuudesta riippumatta tietyt vaiheet ovat kuitenkin tiettyjä.

Tilanneanalyysi

Tilanneanalyysissa kerätään ja analysoidaan mahdollisimman paljon tietoa markkinoistasi. Sen tarkoitus on kaksinkertainen. Ensinnäkin se harjoittaa kaikkia kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvia henkilöitä yhteisymmärryksessä markkinointiympäristöstä. Toiseksi se tarjoaa tiimillesi tarvitsemasi rehun tuotteen vahvuuksien ja heikkouksien analysoimiseksi ja auttaa tunnistamaan mahdolliset mahdollisuudet ja uhkat. SWOT-analyysin tulisi sisältää luovien strategioiden, mediasekoitusten ja avainkilpailijoiden käyttökuviot.

tavoitteet

Uuden tai uudelleen sijoitetun tuotteen tuntemuksen luominen, brändin olemassa olevien käsitysten muuttaminen harkinnan lisäämiseksi, kokeilun kannustaminen ja kilpailijan heikkouden kohdistaminen valloitusmyynnin saavuttamiseen ovat vain muutamia yleisiä esimerkkejä kampanjan tavoitteista. Riippumatta siitä, mitä valitset, järjestä ne ja varmista, että kaikki ovat tarkkoja ja mitattavissa.

Kohdemarkkinat

Markkinoiden segmentointi kuluttajien, ei tuotteiden, termien mukaan mahdollistaa kotisi pääsyn niille, jotka edustavat tuotemerkin suurimpia mahdollisuuksia. Vaikka jotkut työt saattavat olla jo tehty asiakkaiden väestöryhmäksi, on tärkeää sijoittaa ne myös asenteisiin klustereihin. Tämä auttaa paljastamaan usein alitajuntaan vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat ostokäyttäytymiseen, ja se luo kohdemarkkinoiden näkemyksiä luovien ja median asiantuntijoiden käyttöön.

Paikannuslausuma

Koska se ohjaa kampanjasi kaikkia osa-alueita varmistamaan, että kaikki osat ovat täysin integroituja, paikannuslausuma on tärkein askel suunnitteluprosessissa. Se, että se vaatii kaiken, mitä olet oppinut, tislaaminen yhdeksi lauseeksi tekee siitä kaikkein haastavimman askeleen. Siinä on neljä osaa: monipuolinen kuvaus kohdeasiakkaastasi, markkinoista, joilla kilpailet, ainoa tärkein etu, joka erottaa oman tuotemerkin - joka tunnetaan myös brändin lupauksena - ja vakuuttavin todiste siitä, että tuote toimittaa että lupaus.

talousarvio

Mainoskampanjan talousarvion laatimisessa on useita menetelmiä. Myynnin prosenttiosuus on melko yleinen lähestymistapa. Monet yritykset varoittivat 2–5 prosenttia myynnistä. Toiset käyttävät teollisuutensa keskiarvoa käyttäen tietoja, jotka ovat saatavilla toimialakohtaisissa ammattijärjestöissä ja julkaisuissa. Toiset taas rakentavat budjetin alusta alkaen hinnoittelemalla kunkin strategisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat tehtävät.

Mediastrategia

Talousarviolla varustetut tiedot ja tiedot, jotka on jo kerätty kohdeyleisölle, mediasuunnittelijat voivat suositella kampanjaa varten sopivinta mediaseosta. On aikoja, jolloin tavoite voidaan saavuttaa tehokkaimmin perinteisten joukkotiedotusvälineiden kautta. Muina aikoina perusteltu lähestymistapa on perusteltua. Usein se on sekoitus näistä kahdesta. Pienyritysten omistajat täydentävät usein mediamainontaa digitaalisella markkinoinnilla.

Kopioi strategia

Kopiointistrategiassa olisi esitettävä yhteenveto mainonnan tavoitteista, annettava tiukka demografinen ja asenteellinen kuvaus kohderyhmästä sekä tuotemerkin paikannus ja persoonallisuus. Tärkeää on, että sen pitäisi sulkea halutun kuluttajan vastaus - miten haluat, että kohde ajattelee, tuntuu, uskoo ja käyttäytyy, kun olet altistunut mainoksellesi.