OSHA: n turvallisuuskoulutusideoita

Työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Yhdysvaltojen työministeriön ala, perustaa ja valvoo työterveys- ja työturvallisuusstandardeja. Turvallisuuskoulutuksia on tarjolla jokaiselle tunnetulle työturvallisuudelle ja teollisuudelle, mutta useimpiin yrityksiin sovelletaan muutamia koulutusideoita. OSHA: n turvallisuuskoulutus on keskeinen tekijä lainsäädännön noudattamisessa, ja sen tarkoituksena on tiedottaa työntekijöille turvallisuus- ja terveysasioista ja parhaista käytännöistä. OSHA-koulutusohjelmia voidaan hallinnoida yksityisten koulutusorganisaatioiden tai yrityksen sisäisen ohjelman kautta.

Yleinen turvallisuus

Kaikissa yrityksissä on yleisiä turvallisuusriskejä tyypistä ja koosta riippumatta. Muistiinpanojen tekeminen liikematkalla käymällä ja työntekijöille puhuminen mahdollisista turvallisuuskysymyksistä auttaa tunnistamaan vaaroja, joita käytetään OSHA-yhteensopivan yleisen turvallisuuskoulutusohjelman valinnassa tai kehittämisessä. Joidenkin yhteisten riskien joukossa ovat paloturvallisuus ja ennaltaehkäisy, ensiapuohjeet, hätätilanteiden evakuointi, ergonomia, sähköiset vaarat, liukuminen ja lasku.

Materiaalinkäsittely

Monet yritykset käsittelevät materiaalinkäsittelyn mahdollisia vaaroja. Jopa toimistoissa tai pienissä vähittäiskaupan yrityksissä paperi- ja tiedostolaatikot, tavarat, hyllyt, näytöt ja muut tuotteet siirretään säännöllisesti. Teollisuudessa, suurissa vähittäiskaupan toiminnoissa ja teollisuuslaitoksissa, materiaalinkäsittelylaitteiden turvallinen käyttö sekä asianmukaiset kuljetus- ja varastointimenetelmät kuuluvat kaikkiin OSHA-koulutukseen. Yleiset materiaalinkäsittelykoulutukset sisältäisivät asianmukaiset nostotekniikat, haarukkatrukin ja kuormalavanostimen käytön, vaarallisten aineiden varastoinnin ja käsittelyn, henkilökohtaiset suojavaatteet ja -välineet sekä vaarojen suojauksen.

Koneiden käyttö

Pienistä painotaloista ja herkkuista automatisoituihin valmistajiin ja teollisiin valimoihin koneiden turvallinen käyttö on toinen tärkeä huolenaihe OSHA: ssa. OSHA tarjoaa turvallisuutta koskevia suuntaviivoja toimialakohtaiselle koneiden turvallisuudelle, ja koulutukset ovat yhtä monipuolisia ja lukuisia kuin niihin koneisiin, joihin ne liittyvät. Yleensä useimpien koneiden koneisiin sovelletaan yleisiä OSHA-määräyksiä tai suosituksia, mukaan lukien lukitus- / pakkausmenettelyt, koneiden suojukset, hätäpysäytysmenettelyt, koulutus monimutkaisten tai vaarallisten koneiden käyttöön, koneiden yleinen turvallisuus (murskaaminen, puristus, lämpö, ​​kemiallinen, vaarat).

Yrityksen turvallisuusjohtaja, riippumaton koulutusyritys tai paikallinen OSHA: n edustaja voi auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan erityisen koulutusohjelman, joka auttaa yritystäsi noudattamaan ja suojelemaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta.