Yhtiön organisaatiorakenne

Yritysten omistajat päättävät yleensä organisaatiorakenteesta laatiakseen liiketoimintasuunnitelmiaan. Omistaja aloittaa pääsääntöisesti johtajien palkkaamisen ja lisää työntekijöitä, kun hänen organisaationsa kasvaa. Jotkin organisaatiorakenteen osat sisältävät auktoriteetin ja valvonnan. Viranomainen viittaa niiden henkilöiden määrään, joissa henkilö on vastuussa. Ohjaus koskee resursseja ja päätöksentekoa henkilön bailiwickin kanssa.

Henkilöllisyystodistus

Yrityksillä voi olla tasainen, keskikokoinen tai korkea organisaatiorakenne. Useimmilla pienillä yrityksillä on tasaiset rakenteet. Syvyyttä ei ole rakennettu organisaatioon. Sitä vastoin suuret ja vakiintuneet yritykset sisältävät monia tasoja tai etuja. Syynä on se, että työ on lopulta siirrettävä alaspäin, kun organisaatio kasvaa. On ryhdyttävä toimenpiteisiin organisatoristen toimintojen ja hankkeiden valvonnan ylläpitämiseksi ja osastojen välisen viestinnän edistämiseksi.

ominaisuudet

Organisaatiorakenne muodostaa laatikot, vaaka- ja pystysuorat viivat. Laatikot edustavat työntekijöitä ja niiden erityisiä nimikkeitä. Samojen vaakasuoria viivoja pitkin olevat laatikot edustavat samalle tasolle tai palkkaluokkaan kuuluvia ihmisiä. Ne, jotka jäävät muiden henkilöiden alapuolelle pystysuorien viivojen yli, ovat alaisia. Esimerkiksi markkinoinnin varatoimitusjohtajalla on yleensä johtajat tai johtajat suoraan hänen alla.

Tyypit

Organisaatiorakenteen kaksi päätyyppiä ovat toiminnalliset ja tuotejärjestelyrakenteet, Refer for Business -sivuston mukaan. Toiminnallista organisaatiorakennetta käyttävät yritykset järjestävät yrityksensä tietyillä toiminnallisilla aloilla, kuten rahoituksella, markkinoinnilla ja kirjanpidolla. Siksi yksiköt koostuvat yleensä varapuheenjohtajista ja johtajista tai markkinointipäälliköistä ja niiden koordinaattoreista. Tuoteorganisaatiorakenne keskittyy tiettyihin tuotteisiin. Esimerkiksi useimmat tavaratalot jakavat yritysosastot tietyille tuotealueille, kuten taloustavarat tai urheiluvälineet.

hyötyjä

Toiminnallisen organisaatiorakenteen tärkein etu on se, että se ryhmittelee työntekijät osaamisen, tiedon ja resurssien mukaan. Siksi toiminnallinen organisaatiorakenne on erittäin tehokas osastoprojektien koordinoinnissa ja toteuttamisessa. Tuoteorganisaatiorakenteet käyttävät tuotteiden erikoistumista, insinöörien ja muiden työntekijöiden ryhmittelyä tuoteryhmittäin. Tuotteen erikoistuminen on erityisen tärkeää korkealaatuisten tuotteiden ylläpitämiseksi.

haitat

Toiminnallisen organisaatiorakenteen yksi haittapuoli on osastojen välisen toiminnan tai tehtävien koordinoinnin haaste. Esimerkiksi markkinointiosasto ei ehkä tiedä, mitä rahoitusosasto toimii, ja päinvastoin. Tuotteen organisaatiorakenteen haittana on resurssien päällekkäisyys. Esimerkiksi yritys voi vaatia markkinointi- ja rahoitushenkilöä kussakin tuoteryhmässä, jossa tehtävien päällekkäisyys voi olla ongelma.