Organisaatiokulttuurin vaikutukset johtajan rooliin

Jokaisella yrityksellä on organisaatiokulttuuri riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni. Yritys voi kehittää epävirallisesti kulttuuria ilman johdon tai omistajuuden ohjaavaa kättä, tai yritys voi luoda oman kulttuurinsa käyttämällä arvojärjestelmää ja suorituskykystandardeja. Johtajan rooli yrityksen kulttuurissa riippuu siitä, miten yritys haluaa johtajan vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa ja kuinka paljon viranomainen antaa johtajalle valtuudet.

Päällikkö kurinpitäjänä

Pienyritysten organisaatiokulttuuri voi pakottaa johtajan kurinpitäjän rooliin poliisin ja työntekijöiden käyttäytymisen korjaamiseksi. Tässä tehtävässä toimiva johtaja voi antaa suullisia tai kirjallisia varoituksia työntekijöille, jotka eivät toimi yhtiön tehtävänmäärityksen tai toimintastandardien mukaisesti, ja suorittaa suoritusten arvioinnin, jotta työntekijät olisivat tietoisia siitä, mitä alueita on parannettava. Kurinpitäjän roolissa olevalla johtajalla voi olla vaikeaa aikaa luoda ihmissuhteita muihin työntekijöihin, koska työntekijät näkevät johtajan viranomaisena ensimmäisenä ja työtoverin kaukana toisena.

Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa

Toisaalta organisaatio, jolla on levitetty johtamiskulttuuri, jossa jokainen työntekijä osallistuu yrityksen liiketoimintastrategiaan, voi asentaa johtajia rooleissa, joita ei voida erottaa lattiatason työntekijöistä. Pienyritys, jolla on vain kourallinen työntekijöitä, voi tehdä tämän helposti. Hajautettu johtamiskulttuuri antaa johtajille mahdollisuuden rakentaa parempia työsuhteita työntekijöiden kanssa ja valvoa edelleen työntekijöiden suorituskykyä ja raportointia yhtiön omistajille. Tämän mallin johtajat saavuttavat rennomman vuorovaikutuksen alaisten kanssa, koska työntekijät pitävät heitä todellisina ihmisinä eikä pelkästään työnantajan tahdon ilmentymisenä.

Esimerkin asettaminen

Organisaatiokulttuurista riippumatta johtajan on toimittava mallina sille kulttuurille, jota muut työntekijät voivat jäljitellä. Esimerkiksi pienyritysten omistajalla, joka haluaa nähdä enemmän työntekijöiden tiimityötä, on oltava johtaja, joka pystyy työskentelemään suoraan työntekijöiden kanssa ja edistämään joukkueen ilmapiiriä. Koska yrityksen kulttuuri voi muuttua ajan myötä, tämä edellyttää myös, että johtaja on monipuolinen ja helposti mukautettavissa muutoksiin. Mitä nopeammin johtaja voi kuvata yrityksen halutun kulttuurin asianmukaista mallia, sitä nopeammin työntekijät hyväksyvät sen.

Oikean käyttäytymisen palkitseminen

Johtajan rooli pienyrityskulttuurissa voi vaatia häntä palkitsemaan työntekijöitä, jotka näyttävät asianmukaisesti yrityksen halutut ominaisuudet. Palkinnot voivat olla yksinkertaisia ​​kiitoksia työpaikalla tai niihin voi sisältyä korkeampia palkkaluokkia suorituskykyarvioinneissa, mikä voi johtaa promootioihin ja korkeampiin palkkatasoihin. Työntekijöiden palkitseminen asianmukaisen organisaatiokulttuurin säilyttämisestä osoittaa työntekijöille, että omistajat ja johto arvostavat jokaisen työntekijän asemaa yrityksessä ja pitävät vakavasti standardeja.