OPM-menettelyt ja menettelyt työntekijöiden seurannassa

Yhdysvaltain henkilöstöhallinnon toimisto (OPM) käsittelee rekrytointia ja koulutusta useimmille liittovaltion hallituksen työntekijöille. OPM: n työntekijöiden seurantaa koskevat käytännöt ja menettelyt on suunniteltu siten, että niiden suorituskyky voidaan arvioida oikeudenmukaisesti. Virasto määrittää menetelmät, joita julkishallinnon yksiköt voivat käyttää suorittaessaan arviointeja, mukaan lukien, mitkä tekniikat tuottavat luotettavimmat tulokset.

Asiakaspalveluosaaminen

Yhdysvaltain säännöstön 5 osaston 4302 §: n mukaan kaikkien valtion virastojen on kehitettävä asiakaspalvelunormeja merkittävänä osana valtion ja työntekijöiden työtaitojen seurantaa ja arviointia. EO 12862 edellyttää, että asiakaspalvelu on liittovaltion palvelutoimistojen numero yksi. Julkaisun ajankohtana OPM suosittelee monikäyttöisen lähestymistavan käyttöä arvioitaessa työntekijöiden asiakaspalvelua. Osastojen tulisi valvoa arviointeja, vertaisarviointia, asiakaspalautetta ja itsearviointia kehittääkseen kattavan kuvan asiakaspalvelun suorituskyvystä.

Valvojat 360-arvioinnissa

OPM: n 360-arviointimallissa korostetaan, että esimies ei ole ainoa tietojen ja mielipiteiden kirjasin työntekijöiden suorituskyvyn arvioimiseksi asiakaspalvelussa tai muissa työvaatimuksissa. Esimiehen on voitava tarkastella työntekijöitä, jotka suorittavat kaikki tietyn tehtävän puolet, saadakseen hyvin pyöristetyn näkymän ja saada selkeämpiä kuvia koko työntekijän suorituskyvystä. Arviointiasiamiehen tai esimiehen tulee verkostoida muiden arvioitujen työntekijöiden johdon kanssa, kun työntekijät työskentelevät useissa työpaikoissa, joissa on erilaiset tehtävät ja velvollisuudet.

Koulutusvalvojat arvioinnissa

Kunkin valtion viraston on käytettävä jonkin aikaa valvojien kouluttamiseen, jotta he voivat seurata ja arvioida asianmukaisesti työntekijöiden suorituskykyä alalla. Koulutuksen tulee myös opettaa esimiehille, miten ohjata valtion työntekijöitä parantamaan suorituskykyä ja keräämään parempia tai korkeampia arviointituloksia tulevaisuudessa. Yksikään hallituksen asetus ei ole standardi valvontakoulutuksille liittovaltion virastoissa. Koulutuksen puute suorituskyvyn arvioinnissa voi johtaa arvioinnin epäjohdonmukaisuuteen, mikä voi mitätöidä koko seurantaprosessin.

Pakolliset seurantatekniikat

Liittovaltion hallitus ei vaadi virastojaan käyttämään kaikkia suositeltuja työntekijöiden seuranta- ja arviointimuotoja. Virastot voivat käyttää mitä tahansa suositelluista seuranta-arviointityypeistä esimiesarvioinnista vertaisarviointiin, itsearviointiin ja aliarviointiin. OPM toteaa, että itsearviointi on yleensä vähemmän luotettavaa kuin muut työntekijöiden seurannan ja arvioinnin muodot. Virasto korostaa, että on tärkeää ottaa työntekijöiden välittömät esimiehet mukaan seuranta- ja arviointiprosessiin, jotta saataisiin mahdollisimman selkeä tulos.