Käyttöpääoma ja sen merkitys

Onnistunut liiketoiminta riippuu aineellisten ja taloudellisten resurssien saatavuudesta, jota kutsutaan yhdessä käyttöpääomaksi. Käyttöpääoma tunnetaan myös käyttöpääomana päivittäisissä tuotantotoiminnoissa käytettävien lyhyen aikavälin resurssien arvona. Käyttöpääoman arvo määrittää liiketoiminnan kyvyn ylläpitää tuotantotoimintaa ja täyttää lyhytaikaiset taloudelliset velvoitteet.

Käyttöpääoman ymmärtäminen

Käyttöpääoma on pääosin yhtiön juoksevien varojen ja lyhytaikaisten velkojen ero. Lyhytaikaiset varat voivat olla käteistä tai eriä, kuten sekkejä, varastoja ja myyntisaamisia, jotka ovat helposti vaihdettavissa rahaksi. Lyhytaikaiset velat ovat lyhytaikaisia ​​velvoitteita, kuten ostovelat, pankkilimiitit ja lainat, jotka maksetaan vuoden kuluessa. Positiivinen käyttöpääoma vallitsee, kun lyhytaikaiset varat ylittävät lyhytaikaiset velat. Positiivinen ja riittävä käyttöpääoma korostaa hyvinvointia, kun taas negatiivinen käyttöpääoma merkitsee ongelmia. Yritys voi ylläpitää riittävää käyttöpääomaa lisäämällä myyntimääriä, nopeuttamalla velkojen perimistä ja nopeuttamalla varastojen muuntamista käteiseksi.

Tuotantotoiminnan helpottaminen

Riittävän käyttöpääoman saatavuus helpottaa päivittäisen tuotannon sujuvaa kulkua. Käteisvaroja, varastoja ja myyntisaamisia on riittävästi jatkuvien toimintojen tukemiseksi ja velkasitoumusten tasoittamiseksi. Riittävä käyttöpääoma asettaa yritykselle mahdollisuuden täydentää varastojaan ja laajentaa luottomyyntiä vaarantamatta sen taloudellista asemaa.

Rahoituspäätösten arviointi

Käyttöpääoman asema määrittelee nykyisen suhdeluvun eli yrityksen juoksevien varojen ja lyhytaikaisten velkojen osuuden. Lyhytaikaiset varat jaetaan lyhytaikaisilla veloilla nykyisen suhteen saavuttamiseksi. Luotonantajat käyttävät tätä suhdetta arvioidakseen yrityksen kykyä täyttää lyhyen aikavälin velvoitteensa. Liiketoiminnan vähimmäisvirran suhde on 1, jotta sen likvidien varojen voidaan katsoa kattavan lyhytaikaiset velat. Pienyritys, joka ylläpitää suotuisaa nykyistä suhdetta, on helpompi saada lisärahoitusta operatiivisiin tarpeisiin.

Myyntivaihtelujen vaimennus

Käyttöpääoma pehmentää liiketoimintaa vaihtelevien markkinaolosuhteiden vaikutuksista. Tämä on erityisen tärkeää kausiteollisuudessa toimivan yrityksen kannalta, koska se helpottaa toiminnan ylläpitoa matalien vuodenaikojen aikana. Kausiliiketoiminnalla on oltava riittävä käyttöpääoma myynnin vähenemisen aiheuttamien tulojen kuilun poistamiseksi kausiluonteisesti. Muussa tapauksessa yrityksellä olisi riski, että se laiminlyöisi laskujaan ja lyhytaikaisia ​​velkojaan, mikä haittaa sen yleistä luotto-profiilia.