Avoin ovipolitiikka työntekijöiden viestintään

Kun liiketoimintaa harjoitetaan, viestintä työntekijöiden kanssa on yksi menestyksen tärkeimmistä tekijöistä. Avointen ovien politiikan toteuttaminen voi edistää johdon ja alemman tason työntekijöiden välistä viestintää. Tämäntyyppisen politiikan tarkoituksena on auttaa poistamaan esteitä hallinnon eri tasojen välillä ja edistämään oikeudenmukaisuutta.

Avaa ovipolitiikka

Avoin ovipolitiikka on, että johtajan ovi on aina avoinna viestintään. Tämän politiikan avulla työntekijät voivat lähestyä johtajaa tai johtajaa ja puhua kaikesta. Vaikka saatat joutua tapaamaan tiettyjä kiireisiä johtajia, voit puhua esimiehen tai johtajan kanssa ilman, että sinun täytyy huolehtia vaikeuksista tai muista ongelmista. Monet yritykset käyttävät tätä politiikkaa työntekijöiden välisen viestinnän lisäämiseksi.

Vähennä huhuja ja juoruja

Yksi avoin ovipolitiikan toteuttamisen eduista on se, että se voi auttaa huhujen ja juorujen poistamisessa työpaikalla. Yksi syy siihen, että monet työntekijät pyrkivät juoruilemaan siitä, mitä yrityksen kanssa tapahtuu, on, että johtajat ja johtajat eivät kommunikoi paljon heidän kanssaan. Jos sallit alemman tason työntekijöiden kommunikoida johtajien kanssa, se voi poistaa suurimman osan yrityksen juoruista ja negatiivisista huhuista.

Paranna moraalia

Toinen etu, jos yrityksessäsi on avoin ovipolitiikka, on se, että se voi parantaa työntekijöiden moraalia. Kun työntekijät tietävät, että heillä on oikeus puhua johtajan tai johtajan kanssa milloin tahansa, se pyrkii parantamaan yleistä käsitystään yrityksestä. Kun johtajat ovat lukittujen ovien takana eivätkä koskaan tule puhumaan työntekijöiden kanssa, se edistää salaisuutta ja petosta. Työntekijöiden moraalin parantaminen voi vaikuttaa suoraan suorituskykyyn.

Mahdolliset ongelmat

Vaikka ajatus avoimen oven politiikasta on tyypillisesti hyödyllistä, tosiasiallinen käyttöönotto voi olla vaikeaa. Kun yritys pääsee tiettyyn pisteeseen, ylemmän tason johtajilla ei ehkä ole aikaa istua kunkin työntekijän kanssa. Muuten he eivät pystyisi saamaan mitään muuta. Työntekijät voivat tuntea peloteltua puhua johtajille ja ylemmän tason johtajille, ellei ole tehty yhteisiä ponnisteluja, jotta jokainen työntekijä tuntuisi tervetulleena ja avoimena viestintään.