HR-auditoinnin tavoitteet, soveltamisala ja edut

Kun yritys perustaa itsensä markkinoille, se luottaa työntekijöihinsä auttamaan sitä. Työntekijät ovat yksi yhtiön tärkeimmistä varoista; näiden varojen turvaaminen kuuluu henkilöstöosaston vastuulle. Yhtiön henkilöstöosaston osaamisen arvioimiseksi ylempi johto voi vaatia HR-tarkastusta.

Yleiskatsaus

HR-tarkastus auttaa yrityksen ylin johto arvioimaan henkilöstöosastonsa ja ohjelmiensa tehokkuutta. Yksittäisen yrityksen tarpeista riippuen henkilöstöauditoinnissa arvioidaan osaston vaikutuksia, palveluita ja sijaintia yrityksen tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä arvioidaan myös valtion ja liittovaltion lakien noudattamista ja määritetään henkilöstöhallinnon ohjelman heikkoudet. Ylin johto voi käyttää tilintarkastusta tekemään tarvittavat muutokset ja arvioida sen kokonaisvaltaista lähestymistapaa henkilöstötoimintoon.

tavoitteet

Ennen HR-tarkastuksen aloittamista ylimmän johdon on päätettävä ehdotetun tarkastuksen yleisestä tavoitteesta. Esimerkiksi ylin johto on saattanut huomata työntekijöiden liikevaihdon kehityksen, joka on liikaa korkealla alalla. Yksi tavoite on arvioida henkilöstöhallinnon toimintaa työntekijöiden säilyttämisen osalta. Johtoryhmä päättää tarkastuksen yleisestä tavoitteesta tai tavoitteesta, joka voi olla yksittäinen tai moninkertainen.

laajuus

Soveltamisala määrittelee HR-tarkastuksen laajuuden. Tämä vaihe määrittää yksittäiset tarkasteltavat alueet ja antaa ohjeen tarkastusta suorittavalle ryhmälle tai yritykselle. Tähän saattaa kuulua vaatimus, että henkilöstöhallintoa tarkistetaan liittovaltion ja valtion lakien, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien, osaston palvelu- ja johtotehtävien sekä yhtiön henkilöstölle suunnattujen strategisten henkilöstöohjelmien osalta.

edut

Koska työntekijöillä on keskeinen rooli yrityksen menestyksessä, ylimmän johdon on tärkeää ymmärtää ja tietää, miten hyvin sen henkilöstöosasto toimii. Osasto liittyy yrityksen työntekijöiden rekrytointiin, koulutukseen ja kehittämiseen ja säilyttämiseen; se hallinnoi ja valvoo myös työntekijöiden korvauksia ja etuja, ohjelmia, palveluja, työntekijöiden suorituskykyä, työsuhteita ja työn suunnittelua. Henkilöstötoiminnon tehokkuuden ymmärtäminen auttaa hallintoa löytämään alan kannalta tärkeimmät käytännöt ja mitä toimia sen on ehkä toteutettava henkilöstötoiminnossa, jotta yritys voi saavuttaa liiketoimintansa tavoitteet ja tavoitteet.