Uudet tuotekehitysstrategiat toimittajien integroimiseksi

Suurimpien toimittajien integrointi uuteen tuotekehitysprosessiin voi lyhentää kehitysaikaa ja vähentää riskiä. Tällaisen integraation toteuttamisstrategiassa on tehokkaasti varmistettava, että toimittajat suorittavat tarvitsemansa työn, välittävät tulokset hyödyllisellä tavalla ja pysyvät aluksella, jotta ne voivat osallistua uuteen tuotteeseen. Onnistunut integraatio hyödyttää kaikkia osapuolia ja johtaa vahvaan työsuhteeseen.

Tuotesuunnittelutavoitteiden määrittäminen

Onnistunut toimittajaintegraatio alkaa suunnitteluvaiheessa. Kun määrität tuotteen ominaisuuksia ja kehität ominaisuuksia toimittajien panoksella, voit olla varma, että valitsemasi toimittajat pystyvät täyttämään suunnitteluvaatimukset tuotekehitysprosessin osille. Strategiamme on sisällettävä mallien jakamisen perustana olevien markkinatietojen jakaminen, jotta toimittajat ovat tietoisia strategisesta suunnasta ja auttavat sinua saavuttamaan haluamasi kohdistamisen.

Toimittajan suunnittelutyö

Tavarantoimittajien integroitumisstrategian keskeinen piirre tuotekehityksessä on muotoilun joustavuus, jonka avulla voit hyödyntää toimittajien maksuosuuksia tuotteen parantamiseksi. Tavarantoimittajat tuntevat omia tuotteitaan, valmiuksiaan ja niiden menestystä markkinoilla. Onnistunut integraatio mahdollistaa tämän tiedon hyödyntämisen käsitteiden muokkaamiseen ja tuotesuunnittelun parantamiseen. Kun toimittajat näkevät panoksensa ja vaikutusvaltaansa tuotekehitysprosessiin, he sitoutuvat vahvemmin kumppanuuteen.

Jaettu kustannusarviointi ja hinnoittelu

Toimittajien todellinen integrointi voi tapahtua vain, jos hyötyjä ja riskejä jaetaan. Toimittajien on oltava läpinäkyviä kustannustensa ja tuotonsa kehittämiseen tarvittavan voiton suhteen. Yrityksen on laskettava asiakkaan hinnat avoimesti ja näytettävä toimittajille, kuinka paljon voittoa sisältyy. Kun yrityksesi ja toimittajien välillä on tasapaino hyötyjen ja riskien jakamisen välillä, he jatkavat osallistumistaan ​​ja auttavat sinua saavuttamaan tavoitteenne, kun varmistat, että ne palkitaan heidän odotustensa mukaisesti.

Toimittajan käyttöliittymä

Kun suunnittelun ja kehittämisen peruskehys on asetettu, tarvitset käyttöliittymän, joka helpottaa yrityksesi henkilökunnan kommunikointia toimittajien kanssa. Organisaatiorakenne, joka sisältää yrityksesi ja toimittajien työntekijät, joilla on erityisiä suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä hoitavia työryhmiä, auttaa tehokasta integroitumista. Työntekijät asettavat tavoitteet, määrittävät suoritettavat tehtävät ja ohjaavat tuotekehitysprosessia. Toimittajan henkilöstö antaa panoksensa tarjontaan ja markkinakokemukseensa ja odottaa toimivan yhteistyössä siten, että heidän läsnäolonsa arvostetaan ja arvostetaan.