Keskinäinen liiketoimintasopimus

Keskinäinen liiketoimintasopimus, joka tunnetaan myös yhteisyrityksen tai keskinäisen yhteistyösopimuksen muodossa, on vain sopimus, joka muistuttaa kahden osapuolen välisestä sopimuksesta, jotka työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Koska harjoitettavan liiketoiminnan tyyppi vaihtelee, myös keskinäiset liiketoimintasopimukset vaihtelevat. Useimmat keskinäiset liiketoimintasopimukset sisältävät kuitenkin samankaltaisia ​​kohteita, kuten keskinäistä vapauttamista ja keskinäistä julkistamissopimusta.

Sopimusperusteet

Oikeudellisesti sitovan keskinäisen liiketoimintasopimuksen on oltava täytäntöönpanokelpoinen, ja siihen on sisällyttävä vastike, tarjous ja hyväksyntä, oikeudellinen tarkoitus, kykenevät osapuolet ja keskinäinen suostumus. Huomioon viitataan ajatukseen, että osapuolten on vaihdettava jotain arvokasta. Toisin sanoen yhteyshenkilö ei voi vain sitoa yhtä osapuolta ilman, että toinen osapuoli tarjoaa jonkinlaista maksua tai palvelua. Osapuolten on oltava vähintään 18-vuotiaita ja järkeviä, jotta niitä voidaan pitää kykenevinä. Keskinäinen suostumus tarkoittaa vain sitä, että molempien osapuolten on hyväksyttävä ja ymmärrettävä sopimuksen ehdot.

Liiketoiminnan perusteet

Keskinäisessä liiketoimintasopimuksessa on ilmoitettava osapuolten nimet ja osoitteet, kun sopimus alkaa, sopimuksen voimassaoloaika ja perustiedot siitä, miten yritykset toimivat yhdessä. Esimerkiksi keskinäinen liiketoimintasopimus voi ilmoittaa, "Yhtiö XYZ: n on säännöllisesti toimitettava asiakkaalle viittauksia yhtiöön ABC. Vastineeksi onnistuneesta siirrosta yhtiö ABC maksaa yritykselle XYZille 3000 dollarin summan." Lisäksi keskinäisessä liiketoimintasopimuksessa olisi harkittava, miten osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ja millaista ilmoitusta tarvitaan irtisanomiseksi.

Salassapitosopimus

Jos keskinäiseen liiketoimintasopimukseen osallistuvat osapuolet aikovat jakaa arkaluonteisia tietoja, kuten asiakasluetteloita, liiketoimintaosaamista, toimittajien luetteloita tai liikesalaisuuksia, vastavuoroiseen liikesopimukseen olisi sisällytettävä julkistamattomuuslauseke. Tässä lausekkeessa olisi määriteltävä, mitä tietoja pidetään luottamuksellisina ja kenellä on pääsy kyseisiin tietoihin, miten tietoja voidaan käyttää ja miten sitä käsitellään sopimuksen päättymisen jälkeen. Julkistamissopimuksessa olisi ilmoitettava luottamuksellisten tietojen tahattoman tai tahallisen ilmoittamisen seuraukset.

Keskinäinen julkaisu

Osapuolet voivat myös harkita keskinäisen vapauttamislausekkeen lisäämistä liiketoimintasopimukseensa olosuhteiden mukaan. Vapautuslauseke on periaatteessa vain lupaus olla haastamatta. Hyvin laaditussa keskinäisen vapauttamisen lausekkeessa olisi määriteltävä, millaisia ​​vaatimuksia yhtiöt suostuvat olemaan haastamatta ja millaisia ​​vaatimuksia pidetään asianmukaisina oikeustoimiin. Esimerkiksi yritykset voivat sopia vapauttavansa toisiaan kaikista kolmansille osapuolille liittyvistä vaateista, mutta ovat yhtä mieltä siitä, että ne voivat haastaa toisiaan sopimuksen rikkomisesta vastavuoroisen liikesopimuksen ehtojen perusteella.