Monikulttuuriset vaikutukset työpaikalla

Teknologian ja nopeamman kuljetuksen ansiosta maailma kasvaa päivittäin pienemmäksi, jolloin yrityksille jää runsaasti mahdollisuuksia laajentaa tuotteitaan, palveluitaan ja henkilökuntaa maailmanlaajuisesti. Globaalimmassa liiketoimintaympäristössä on kuitenkin monia uusia haasteita, joista vähiten on oppiminen toimimaan monikulttuurisessa työpaikassa, joka koostuu ihmisistä, joilla on hyvin erilaiset taustat. Yrityksille, joilla on hyvin monipuolinen työpaikka, monikulttuurisen henkilöstön menestyksekäs jongleeraus voi tehdä alarivin tai rikkoa sen.

Mikä on kulttuuri?

Kulttuuri on toisiinsa yhdistetty tulli-, moraali-, piirre-, perinne- ja arvojärjestelmä, jonka ihmiset tai yhteiskunta jakavat. Se tarjoaa ihmisille yhteistä perintöä, ja se yhdistää ne yhteisten kokemusten ja yhteisen oppimisen kautta. Kulttuurit ovat suurissa ja pienissä asteikoissa, jotka ulottuvat maista ja alueista, kuten amerikkalaisesta kulttuurista tai Lähi-idän kulttuurista, niin pieniin ja erillisiin kulttuureihin kuin Amishin yhteisöt Pennsylvaniassa Baskimaan kulttuuriin Etelä-Ranskassa. Lisäksi kulttuurit antavat ihmisille tunnetta itsestään ja yhteisöllisyydestään, ja ne vaikuttavat suuresti toimiin työpaikalla.

Matalakontekstiset kulttuurit

Jotkut kulttuurit toimivat pienemmällä tasolla kuin toiset. Ihmiset, jotka ovat kasvaneet matalan kontekstin kulttuureissa, ovat yleensä hyvin kirjaimellisia - keskitytään puhuttuun sanaan - ja ne ovat usein analyyttisiä ja toimintaan suuntautuneita. Alhaisen kontekstin työntekijät käyttävät myös lineaarista logiikkaa työpaikalla - esimerkiksi lähtien pisteestä A kohtaan B kohtaan C ja niin edelleen. Lisäksi matalan kontekstin kulttuureissa nostetut yritysjohtajat pyrkivät olemaan tehokkaita ja ammattitaitoisia, ja he pitävät aikaa hyvin vähäisenä hyödykkeenä. Pohjois-Amerikka ja Länsi-Eurooppa ovat esimerkkejä matalan kontekstin kulttuureista.

Korkean kontekstin kulttuurit

Korkean kontekstin kulttuurit ovat yleensä mietiskelevämpiä ja intuitiivisempia, ja tällaisissa kulttuureissa kasvatetut ihmiset pitävät usein aikaa loputtomana resurssina. Spiraalilogiikka on yleisempää tällaisissa kulttuureissa, ja yksilöt kiertävät epäsuorasti aiheen ympärillä, ottaen huomioon sen kaikista näkökulmista ja näkökulmista. Vaikka amerikkalaiset voivat olla hyvin kirjaimellisia, korkean kontekstin työntekijät kiinnittävät enemmän huomiota kuin puhuttuun sanaan ja uskovat, että kaikki viestinnän näkökohdat - mukaan lukien kehon kieli ja kasvojen ilmaisut - kuljettavat yhtä paljon merkitystä kuin todelliset sanat. Esimerkkejä korkean kontekstin kulttuureista ovat Kaukoidän, Lähi-idän ja latinalaisamerikkalaiset kulttuurit.

Niiden yhdistäminen työpaikalla

Nykypäivän globaalissa taloudessa sekä matalan kontekstin että korkean kontekstin kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa monikulttuurisissa työpaikoissa kuin koskaan ennen. Koska kulttuurit vaikuttavat sekä näkyvästi että näkymättömästi ihmisiin, konflikti voi johtua väistämättömistä väärinkäsityksistä. Esimerkiksi Kiinan, Meksikon tai Japanin kaltaisten korkean kontekstin kulttuurien työntekijät saattavat mieluummin viitata "ei" kehon kieleen kuin puhumaan sanaa. Kirjalliset amerikkalaiset ja kanadalaiset kuitenkin usein unohtavat nämä hienovaraiset seuraukset ja eivät välttämättä ymmärrä. Monikulttuuristen väärinkäsitysten voittamiseksi älykkäät yritysjohtajat vievät aikaa oppia ja ymmärtämään erilaiset kulttuurit, joita heidän työpaikallaan on edustettuina, ja kouluttaa työntekijöitä eri kulttuureista siitä, miten parhaiten kommunikoida keskenään työpaikalla.