Ulkoisen WiFi-antennin asennus

Ulkoisen antennin asentaminen Wi-Fi-reitittimeen voi auttaa laajentamaan sen valikoimaa tai tarjoamaan langatonta Internetiä julkiselle alueelle, ulkorakennukseen tai puutarhaan. Antennin sijoittaminen on välttämätöntä sen toiminnan tehokkuuden kannalta, ja se on asennettava mahdollisimman korkealle välttäen samalla alueita, joissa on esteitä, kuten puita, rakennuksia ja lehdet. Wi-Fi-reitittimessä on oltava ulkoinen antennilähtö ja siihen tarvitaan 75 ohmin koaksiaalikaapeliyhteys ulkoantennin ja reitittimen takana olevan koaksiaaliliittimen välillä.

1.

Etsi ulkoisen Wi-Fi-antennisi optimaalinen sijainti. Sen pitäisi olla mahdollisimman lähellä peittoalueen keskiosaa ja kiinteä seinä sen korjaamiseksi. Vältä paikkoja, joissa on esteitä.

2.

Suorita kaapeli reitittimestä ulkoisen antennin asentoon, mutta älä kytke sitä vielä.

3.

Aseta antennikannatin seinään haluttuun paikkaan niin korkealle kuin mahdollista. Merkitse seinään kiinnitysreiät lyijykynällä. Varmista, että kiinnike on sijoitettu niin, että antenni on pystysuorassa kiinnitettynä.

4.

Poraa reiät sopivalla muurausporalla, jotta se sopii seinän pistokkeisiin ja ruuveihin. Aseta seinäpistokkeet paikalleen ja ruuvaa kiinnike seinään ruuveilla ja ruuvitaltalla.

5.

Kiinnitä ulkoinen antenni kiinnikkeeseen ja kytke kaapeli. Varmista, että antennin ohjeissa kuvattuja säänkestävyyttä noudatetaan huolellisesti. Tämä auttaa antennin käyttöikää pidentämään.

6.

Liitä kaapeli reitittimen ulkoiseen antennilähtöön. Testaa peittoaluetta käyttämällä kannettavaa tietokonetta, älypuhelinta tai muuta laitetta, joka pystyy vastaanottamaan Wi-Fi-signaalin.

Tarvittavat asiat

 • Antennin kiinnike
 • Koaksiaalikaapeli sopivilla liittimillä
 • Reititin, jossa on ulkoinen antennilähde
 • Poraa sopivat muurausporat
 • Seinäruuvit
 • Seinäpistokkeet
 • Ruuvimeisseli
 • Lyijykynä

vinkkejä

 • Pidä kaapeli reitittimen ja antennin välillä mahdollisimman lyhyenä mahdollisen signaalin heikkenemisen välttämiseksi langassa.
 • Silikonitiiviste tai itseliimautuva nauha kaapelin liittimen ympärillä antennin pohjassa voi parantaa sen säänkestävyyttä.
 • Reitittimen vaihtaminen käyttämään toista Wi-Fi-kanavaa voi auttaa vähentämään muiden läheisten verkkojen häiriöitä.

Varoitus

 • Ole varovainen, kun työskentelet tikkaista tai muusta alustasta ulkoisen antennin asentamiseksi.