Miten aloittaa termografialiiketoiminta

Lämpökuva on prosessi, jossa luodaan korotettuja tulosteita ruiskuttamalla erityisiä jauheita värilliselle paperille ja sen jälkeen ohjaten paperin uunin läpi, jossa sitä kuumennetaan, kunnes haluttu vaikutus saavutetaan. Termografisiin käyttötarkoituksiin kuuluvat kirjepaperien, korttien ja muiden materiaalien luominen, jotka vaativat enemmän erottuvia esiintymiä kuin tavallisiin painotuotteisiin. Termografit eivät tarvitse erityistä lisensointia tai sertifiointia liiketoimintaa varten, mutta heidän pitäisi silti hankkia kokemus, jota tarvitaan samanlaisissa yrityksissä työskentelyä varten, ennen kuin yritetään aloittaa omat yritykset.

1.

Suorita tutkimus aloittaakseen liiketoiminnan. Tärkeitä kysymyksiä, joihin on vastattava, ovat oikeudelliset vaatimukset liiketoiminnan aloittamiseksi, yrityksen oikeudelliset velvoitteet, paikallisten alueiden termografien kysyntä, liiketoimintaa varten tarvittavat termografiset laitteet ja tarvikkeet sekä liiketoiminnan ylläpitokustannukset . Tee myös markkinatutkimuksia sen määrittämiseksi, kuinka paljon kysyntää alueella on termografeille, kuinka paljon kilpailua siellä on ja mihin hintoihin he veloittavat palveluistaan.

2.

Luo liiketoimintasuunnitelma käyttäen tutkittua tietoa. Tässä tapauksessa hyödyllisissä liiketoimintasuunnitelmissa on määriteltävä toimenpiteet, joita tarvitaan termografin liiketoiminnan aloittamiseksi, ja sitten luodaan toimintatapa, joka toteutetaan kunkin vaiheen saavuttamiseksi. Tällaiset suunnitelmat varmistavat, että niiden suunnittelijat ovat paremmin valmistautuneet vastaamaan liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin haasteisiin ja lisäämään vakuuttavuuttaan yrittäessään turvata lainat.

3.

Varmista termografin liiketoiminnan käynnistämiseen tarvittava rahoitus. Lähes kaikissa tapauksissa yritykset alkavat käyttää omistajan henkilöresurssien ja lainojen kautta turvattuja yhdistelmiä. Tällaiset lainat voivat olla tuttavilta tai useammin rahoituslaitoksilta, kuten pankeilta ja luottolaitoksilta.

4.

Täytä termografin liiketoiminnan aloittamiseen tarvittavat oikeudelliset vaatimukset. Näihin toimenpiteisiin kuuluu tarve rekisteröidä yrityksen nimi ja rekisteröidä se verotusta varten. Yleensä tulostusyritykset eivät tarvitse erityistä lisensointia, mutta muut oikeudelliset vaatimukset voivat olla riippuvaisia ​​siitä, onko liiketoiminta tarkoitettu yksityisyritykseksi, kumppanuudeksi tai yhtiöksi.

5.

Valitse termografin liiketoiminnan sivusto käyttämällä aiempaa tutkimusta ja valmistele myymälärakennus käytettäväksi. Sijainti on tärkeää, koska myymälän on oltava potentiaalisten asiakkaiden saatavilla. Termografien tulee ostaa erikoispainokoneet, joita tarvitaan termografisten tulosteiden ja prosessien suorittamiseen tarvittavien jauheiden tuottamiseen. Muut kustannukset, kuten korjaus ja asennus, voivat myös aiheutua varaston valmistelemiseksi käytettäväksi rakennuksen tilan mukaan.

Tarvittavat asiat

  • varat
  • Tutkimusmateriaalit

Kärki

  • Tapaa vakuutusedustajanne kanssa, millaista vakuutusta tarvitset, mukaan lukien vastuu, omaisuus, työntekijöiden korvaus ja työttömyysvakuutus.

Varoitus

  • Pienet yritykset tarvitsevat valtavia menoja aikaa ja työvoimaa ja ovat alttiita epäonnistumiselle, jos heidän omistajansa epäonnistuvat. On parasta, jos termografi hankkii aikaisemman kokemuksen painotoiminnan johtamisesta ja käytöstä ennen kuin hän ryhtyy tutkimukseen, jolla varmistetaan, että tällaisten tuotteiden kysyntä on riittävä liiketoiminnan tukemiseksi.