Kuinka paljon voitte sisällyttää S Corporationiin?

Kun aloitat yrityksen, voit valita useista laillisista muodoista, mukaan lukien S-yhtiö, joka on usein edullinen oikeudellisen suojan ja verotuksellisten etujen vuoksi. Esimerkiksi osakkeenomistajat voivat halutessaan hankkia yhtiöltä tuloja ja tappioita henkilökohtaiseen tuloveroonsa, jotta vältetään C-yhtymän kaksinkertainen verotus. Internal Revenue Code rajoittaa tappioiden määrää S-osakkeenomistaja voi vaatia tietyllä verovuonna. Kolme ensisijaista häviörajoitusta ovat ne, jotka on sijoitettu varastopohjaan, riskialttiuteen ja passiiviseen toimintaan.

S Oyj: n osakkeenomistajien verovelvollisuuden määritys

S-yhtiön osakkeenomistajan vuoden veron määrittämiseksi sisäinen tuloviranomainen ottaa huomioon osakkeenomistajan suhteellisen osuuden yhtiön tuloista, tappioista, vähennyksistä ja hyvityksistä sekä bruttotuloista vähennettynä sallituilla vähennyksillä yhtiöille sisäisen tullikoodeksin 1366 §: n mukaisesti.

Varastopohjarajoitukset

Tappioiden ja vähennysten kokonaismäärä verotettavana vuonna ei saa olla suurempi kuin S-ryhmän osakkeenomistajan osakkeen oikaisutetun veron summa verotettavana vuonna ja osakkeenomistajan oikaistu peruste yhtiön osakkeenomistajalle maksettavien määrien osalta. Korjattu peruste on rahavarat tai kiinteistösijoitukset, jotka osakkeenomistajalla on yhtiön osakkeissa koodin 1366 ja 1367 (a) (1) ja (2) kohdan mukaisesti. Kun veronmaksajan tappio on kielletty 1366 §: n mukaisten perusrajoitusten mukaisesti, tappio voidaan siirtää myöhempiin verovuosiin toistaiseksi, kunnes osakkeenomistaja ei enää omista yhtiön osakkeita.

Riskinhallinnan rajoitukset

Riskialttiita toimintoja harjoitetaan kaupankäynnin, liiketoiminnan tai tulon tuottamisen yhteydessä. Kun S-osakkeenomistajalla on tappioita riskialttiista toiminnasta, koodeksin 465 §: n a ja b alakohdassa rajoitetaan osakkeenomistajan tappioita rahamäärään ja muuhun omaisuuteen, jonka osakkeenomistaja on antanut tai lainannut toiminnalle . IRS: n julkaisussa 925 todetaan, että riskitasoa alennetaan lisäksi mahdollisten riskien varalta aiempien verovuosien aikana sallittujen tappioiden perusteella, ja sitä voidaan myös vähentää johtuen osakkeenomistajan toiminnan tuloksesta saamista, toiminnan velkojen uudelleenluokittelusta tai pysäyttämis- tai vastaavan toimintasopimuksen aloittaminen. Jokaista 465 §: n nojalla hylättyä verovelvollista tappiota pidetään seuraavan verovuoden toiminnasta vähennyksenä.

Passiivisen toiminnan rajoitukset

Koodin 469 §: ssä määritellään passiivinen toiminta kaikkeen toimintaan, johon liittyy sellaisen kaupan tai liiketoiminnan harjoittaminen, jossa veronmaksaja ei osallistu toiminnan toimintaan säännöllisellä, jatkuvalla ja merkittävällä pohjalla. Passiiviseen toimintaan sisältyy 469 §: n c alakohdan 7 momentissa selostettu kiinteistöyritysten omistajille myönnetty poikkeus. Osakkeenomistajalla on passiivisen toiminnan menetys, kun osakkeenomistajan kaikista passiivisista toiminnoista aiheutuvat tappiot verovuoden aikana ylittävät kaikkien vuoden passiivisten toimintojen kokonaistulot. Yleensä verovelvollisen vuoden passiivisen toiminnan menetys on kielletty kyseiseltä verovuodelta, jollei osakkeenomistaja voi saada koodin 469 §: n i alakohdassa säädettyä 25 000 dollarin erityisavustusta kiinteistötoiminnalle. Verotettavana vuonna kiellettyjä tappioita pidetään vähennyksenä tai hyvityksenä seuraavan verovuoden aikana.