Miten löytää jälkiä MATLABissa

MATLAB on MathWorksin tekninen ja matemaattisen analyysialustan tuote. MATLABin toiminnot voivat tarjota yrityksellesi maailmanluokan analysointikykyä ilman tarvetta kehittää omaa ohjelmistoa. On olemassa useita matemaattisia jäljitystoimintoja, joista monet voit helposti suorittaa muutamalla rivillä MATLAB-koodia.

1.

Laske matriisin jälki tai diagonaalielementtien summa käyttämällä "trace ()" -toimintoa. Tässä esimerkissä käytetään satunnaisia ​​50-50-matriisia:

my_matrix = rand (50, 50); my_matrix_trace = jälki (my_matrix);

2.

Lataa kuva reunan tai objektin jäljittämiseksi käyttämällä imread () -toimintoa:

im_data = imread ("my-data-image.png");

3.

Tunnista harmaasävyisen kuvan reunat käyttämällä "reuna ()" -toimintoa. Palautettu tulos on binäärimatriisi, jonka reunoilla on arvo "1":

edge_map = reuna (im_data);

4.

Muunna harmaasävykuva binääriksi käyttämällä "graythresh ()" - ja "im2bw ()" -toimintoja, jotta objektien reunat voidaan jäljittää:

binary_data = im2bw (im_data, graythesh (im_data));

5.

Jäljitä objektien reunat binäärikuvassa käyttämällä "bwboundaries ()" -toimintoa. Palautettu tulos, "object_traces", on soluryhmä, joka sisältää jälkiä jokaisesta havaitusta kohteesta. Kunkin solusarjan sisältö on N-by-2-numeerinen taulukko, joka sisältää reunapisteiden pikselien x- ja y-koordinaatit:

object_traces = bwboundaries (binary_data);