Miten osakkeenomistajien ilmoitus auttaa yhtiön suunnitelmaa?

Oma pääoma on yksi taseen pääosista. Oman pääomana tunnetaan myös oman pääoman yhteenveto yhtiön omistusrakenteesta. Se lähetetään yleensä taseen varojen ja velkojen jälkeen. Oma pääoma on tärkeä osa suunnittelua, koska se osoittaa yrityksen omistajille kuuluvan pääoman kokonaismäärän.

Lisäosakkeiden myynti

Päätökset myydä ylimääräisiä osakkeita riippuu omasta pääomasta. Esimerkiksi yritykselle voi olla vaikeaa laskea liikkeeseen uusia osakkeita olemassa oleville osakkeenomistajille, kun se on käyttänyt valtuutetun osakepääomansa, eli korkeimman mahdollisen osakkeiden arvon, jonka se voi antaa. Yhtiön valtuutetun osakepääoman enimmäismäärää ei voida muuttaa ilman osakkeenomistajien hyväksyntää. Näin ollen oman pääoman selvitys antaa yhtiön johdolle mahdollisuuden tehdä etukäteen järjestelyjä, joilla varmistetaan yrityksen omistajien hyväksyntä, kun se pyrkii muuttamaan valtuutettua osakepääomaa.

Osakkeiden levittämisen tehostaminen

Oma pääoma -raportti auttaa yritystä selvittämään, lasketaanko liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä liiketoiminnan omistajille jaettavien voittojen määrää. Yhtiö voi ostaa osan osakkeistaan, jos liikkeessä on liikaa osakkeita riittävän voiton jakamiseksi osakkeelta. Näin ollen oman pääoman selvitys helpottaa tulevien ohjelmien suunnittelua yhtiön osakkeiden hankkimiseksi osakkeenomistajien arvon maksimoimiseksi.

Työntekijöiden osakeomistussuunnitelman tarkistaminen

Työntekijöiden osakeomistussuunnitelma tai ESOP mahdollistaa työntekijöille oman osan yhtiöstä. Yhtiö jakaa nämä osakkeet johdon asettamissa rajoissa ja osakkeenomistajien hyväksymissä rajoissa. Työntekijät voivat käyttää oikeuksiaan näihin osakkeisiin. Oman pääoman selvitys antaa johdolle mahdollisuuden seurata ja tarkistaa yhtiön ESOP: n edistymistä ja muutoksia.

Voitonjaon suunnittelu

Oman pääoman selvitys auttaa liiketoimintasuunnitelmaa voittojen jakamisesta. Yrityksen on tehtävä ennaltaehkäiseviä päätöksiä siitä voiton osuudesta, joka kohdistetaan voittovaroihin, ja määrästä, joka jaetaan osakkeenomistajille. Osakepääoman laskennassa olevien liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä antaa yhtiölle mahdollisuuden määrittää kunkin tilikauden osakekohtainen tulos.