Miten tilastot käytetään markkinoinnissa?

Markkinoinnissa käytetään tilastoja markkinakehityksen tunnistamiseksi ja markkinointiohjelmien mahdollisuuksien ja menestyksen mittaamiseksi ja arvioimiseksi. Menestyvän markkinoinnin salaisuus on tunnistaa kohdemarkkinat tarkasti ja käyttää tehokkaita markkinointiviestintäkanavia ja taktiikkaa sen saavuttamiseksi. Tilastot voivat auttaa markkinoijaa saavuttamaan molemmat tavoitteet sekä arvioimaan markkinointitoiminnan onnistumista ja antamaan tietoja, joiden pohjalta voidaan tehdä muutoksia markkinointiohjelmaan.

Tietolähde

Tilastojen kaikkein peruskäyttö markkinoinnissa on tietolähde. Tilastotiedot sisältävät väestötietoja, kuten maantieteellisen alueen potentiaalisten asiakkaiden lukumäärän, heidän ikänsä, tulotasonsa ja kuluttajien mieltymykset. Osana kilpailijan analyysiä tilastot voivat tunnistaa tärkeimmät kilpailijat, niiden markkinaosuuden ja niiden tuotteiden pitkäikäisyyden suuntaukset. Teollisuussektorin tiedot auttavat markkinoijia ymmärtämään tuoteryhmän tarjontaa ja kysyntää sekä sen suosion vaihtelua.

Markkinoinnin sekoitusmallinnus

Markkinointiyhdistelmämallinnuksen avulla markkinoijat voivat tunnistaa markkinointiviestintäkanavien oikean yhdistelmän tavoitemarkkinoille pääsemiseksi ja tarjota parhaan tuoton markkinointiin. Mallinnus toimii analysoimalla tietoa ja käyttämällä tilastollisen regressiotekniikan avulla markkinoiden myynnin tehokkuutta. Mallinnuksessa käytetään mallia, jossa käytetään myyntimääriä ja arvoa riippuvana muuttujana, ja sitten käyttämällä erilaisia ​​markkinointikanavia edustamaan riippumattomia muuttujia.

Markkinoiden seuranta

Markkinoiden seurannassa käytetään tilastoja asiakastyytyväisyyden, brändin uskollisuuden ja tuen mittaamiseksi sekä markkinoijan yrityksen ja asiakkaiden välisen suhteen arvioimiseksi. Markkinoiden seurantaohjelman toteuttamiseksi markkinoija tarvitsee sekä yrityksen että teollisuuden tilastoja. Seurantaohjelma analysoi sitten kaikkien markkinoilla olevien tuotemerkkien myyntitilastoja selvittääkseen, mikä merkki nauttii korkeimmasta asiakastuesta ja uskollisuudesta.

Ristimyyntiparametrit

Markkinoijat käyttävät kotitalouksien parametreja koskevia tilastoja kohdistamaan ostajia räätälöityihin kampanjoihin tai myymään toissijaisia ​​tuotteita. Esimerkiksi Walmartin kanta-asiakaskortti antaa myymälälle mahdollisuuden tallentaa kaikki asiakkaan ostamat vauvan jauheet. Analysoimalla näiden tietueiden tuottamia tilastoja Walmart pystyy tunnistamaan ne kotitaloudet, jotka ostavat vauvanjauhetta, mutta eivät osta muita vauvan tuotteita. Näin on mahdollista kohdistaa ne kotitaloudet potentiaalisiksi asiakkaiksi uuden luomutuotteen merkille, koska ne näyttävät käyttävän jauhetta, mutta niissä ei ole vauvoja kotona.